Hacı Bektaş Veli Sanat ve İnsan Uluslararası Çevrimiçi Sempozyumu
 • Sempozyuma bildiri gönderimi ücretsizdir.
 • Sempozyuma katılım e-posta yoluyla yapılacaktır. Sayfanın altında bulunan “Bildiri Şablonu” doldurulup journalofartandhuman@gmail.com e-posta adresine  07/11/2021 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Alternatif hiçbir gönderi (kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Bildiri dili Türkçe ve İngilizce olmalıdır.
 • Katılımcılar tek veya çok yazarlı en fazla 3 bildiri ile katılabilir.
 • Bildiri özeti ve bildirilere yazarın akademik unvanı, kurumu ve katıldığı şehir yazılmalıdır.
 • Bildiri özeti başka yerde yayımlanmamış veya sunulmamış olmalıdır.
 • Hakem incelemesinden geçen, kabul edilen ve kabul belgesi gönderilen bildiri özeti ile tam metin bildirilerde sonradan yazar eklemesi veya çıkarılması yapılamaz.
 • Bildiri özeti ile bildiri tam metinleri düzeltme, ekleme ve sempozyumdan çekme istekleri, son gönderme tarihinden önce e-posta yoluyla yapılmalıdır. Sempozyum programı duyurulduktan sonra yapılan başvurular işleme konulmaz.
 • Sunumlar için en fazla 15 dakika süre öngörülmektedir.
 • Tek yazarlı bildirilerde sempozyuma katılmayan yazarın bildirisini başkası sunamaz.
 • Çok yazarlı bildirilerde sunum yapacak yazarın adı kayıt formunda belirtilir.
 • Katılım belgesi sempozyuma katılan, sözlü bildiri sunan katılımcılara verilir. Bu kural çok yazarlı bildirilerde her yazar için uygulanır.
 • Hakem önerilerine göre düzeltilmeyen bildiri özeti yayımlanmaz ve sempozyum programına alınmaz.
 • Özet metin A4 dikey kağıt boyutunda ve standart düzenlenebilir Word formatında, sayfa kenar boşlukları;  üst-alt, sol-sağ: 2,5 cm olacak şeklinde, Times New Roman, 10 punto, 1,5 satır aralığı, paragraftan önce ve sonra 6 nk boşluk, iki yana yaslı şekilde yazılması gerekir.
 • Özet içerisinde çalışmanın amacı, problemi, araştırmada kullanılacak yöntem ve çalışmadan beklenen sonuçlar yer almalıdır. Çalışmanın sonuçları ile ilgili kesin bilgilerin tam metin gönderiminde yazılması istenecektir. 
 • Sempozyuma başvuranlar bu kuralları kabul etmiş sayılırlar.
 • Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde düzenleme kurulu kararları geçerlidir.
 • Düzenleme kurulu katılım şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.