HACI BEKTAŞ VELİ SANAT ve İNSAN ULUSLARARASI ÇEVRİMİÇİ SEMPOZYUMU

Bilindiği üzere UNESCO’nun 12-27 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 40. Genel Konferansı’nda 40 C/15 sayılı belgesi çerçevesinde alınan karar gereğince “Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl Dönümü” Azerbaycan, İran, Kuzey Makedonya ve Romanya’nın desteğiyle 2021 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri arasına alınmıştır. 

2009 yılından beri sanat alanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve sanatçıların; başta sanat disiplinleri olmak üzere sanatı konu alan beşeri bilimler, kültür, toplum bilimleri, uygulamalı bilimler ve doğa bilimleri gibi disiplinler arası özgün çalışmalarını yayımlayarak, akademik birikime ulusal ve uluslararası boyutta katkıda bulunmayı amaçlayan Sanat ve İnsan Dergisi birçok kamu kurumu, üniversite ve sivil toplum kuruluşu ile işbirliğini sürekli geliştirmiş ve geliştirmeye devam ettirmektedir.

Bu bağlamlardan hareketle “madde karanlığı akıl ışığı ile, cehalet karanlığı ilim ışığı ile, nefis karanlığı marifet ışığı ile, gönül karanlığı da aşk ışığı ile aydınlanır” diyen Hacı Bektaş Veli’yi anmak ve onun felsefesinin merkezine koyduğu insan kavramını sanat ile beraber tartışarak bilim ve sanat dünyasına katkıda bulunmak amacıyla 10-11-12 Aralık 2021 tarihlerinde “Hacı Bektaş Veli Sanat ve İnsan Uluslararası Çevrimiçi Sempozyumu” düzenlenecektir. Gerçekleştirilecek çevrimiçi sempozyum ile ulusal ve uluslararası düzeyde farklı disiplinlerden akademisyen, sanatçı, geleneksel usta, araştırmacı, düşünür ve öğrenciyi bir araya getirmek, ayrıca sempozyum kapsamında yapılması planlanan jürili karma sergi ile farklı sanat alanlarında üretilmiş eserleri sanat severlerle buluşturmak istenmektedir.

Paydaşlarımız UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Belleğini Koruyan Kentler Derneği ile birlikte düzenlediğimiz Hacı Bektaş Veli Sanat ve İnsan Uluslararası Çevrimiçi Sempozyumu “Hacı Bektaş Veli ve İnsan Görüşü” ana temasında “Sanat ve İnsan”, “Sanat ve Tasavvuf”, “Sanat ve Din”, “Sanat ve Toplum”, “Sanat ve Zaman”, “Sanat ve Felsefe” , “Sanat ve Kültür” konularında katılımcıları önermelerini paylaşmaya ve tartışmaya davet etmektedir.

Hakem değerlendirmelerinin ardından kabul edilen, sempozyumda sunulan bildiriler ve üretilmiş eserler Sanat ve İnsan Dergisi özel sayısı olarak yayımlanacak ve 1000 adet özel baskı yapılarak katılımcılara ve tüm ulusal kütüphanelere ücretsiz olarak verilecektir.


Sempozyum Takvimi

Bildiri Özetlerinin Gönderimi 07/11/2021

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 14/11/2021

Tam Metin Gönderimi 24/11/2021

Sempozyum Programı Duyurusu 29/11/2021

Sempozyum Tarihleri 10-11-12/12/2021


Sempozyum Kurulları

Onur Kurulu

Prof. Dr. Öcal OĞUZ (UNESCO Türkiye Milli Komitesi Başkanı)

Prof. Zafer GENÇAYDIN

Sempozyum Başkanı

Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN

Düzenleme Kurulu Başkanı

Levent İSKENDEROĞLU (Sanat ve İnsan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni / Belleğini Koruyan Kentler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Fatih ÖZDEMİR

Prof. Dr. İsmail AYTAÇ

Doç. Dr. Ali AYHAN

Doç. Dr. Burhan YILMAZ

Dr. Öğrt. Üyesi Halil Fazıl ERCAN

Egemen Umut ŞEN

Bilim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek

Prof. Dr. Ahmet Çaycı

Prof. Dr. Alaybey Karoğlu

Prof. Dr. Besim Özcan

Prof. Dr. Cemal Yurga

Prof. Dr. Ersan Çiftçi

Prof. Dr. Esen Çoruh

Prof. Dr. Fatih Özkafa

Prof. Dr. Fatma Koç

Prof. Dr. Havva Alkan

Prof. Dr. İbrahim Halil Türker

Prof. Dr. İlhan Erdem

Prof. Dr. İrfan Yıldız

Prof. Dr. Kutgun Eyüpgiller

Prof. Dr. Mehmet Karagöz

Prof. Dr. Mehmet Ocakçı

Prof. Dr. Melda Özdemir

Prof. Dr. Metin Sözen

Prof. Dr. Neslihan Durak

Doç. Dr. Ali Korkut Uludağ

Doç. Dr. Bekir Kocadaş

Doç. Dr. Binnaz Koca

Doç. Dr. Burhan Yılmaz

Doç. Dr. Ceyda Alparslan Kuzu

Doç. Dr. Emine Tok

Doç. Dr. Engin Gürpınar

Doç. Dr. Erol Yıldır

Doç. Dr. Fahrettin Geçen

Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş

Doç. Dr. Onur Zahal

Doç. Dr. Recep Özman


Sergi Kurulları

Sergi Genel Küratörü

Levent İskenderoğlu

Sergi Küratörleri

Egemen Umut ŞEN

Sergi Seçici Kurul Üyeleri

Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan

Prof. Dr. Fatih Özdemir

Prof. Dr. Osman Ürper

Prof. Dr. Özer Kanburoğlu

Dr. Öğrt. Üyesi Alahattin Kanlıoğlu


*Sempozyum için bildiri gönderimi

*Sergi için eser gönderimi