7.1.9.Beden Korkusu (Body Horror) Türü Filmlerde Korku Duygusunun Kaynağı: Hastanede Dehşet (The Brood) – Hatice Afşar & Selçuk Ulutaş

7.1.9.Beden Korkusu (Body Horror) Türü Filmlerde Korku Duygusunun Kaynağı: Hastanede Dehşet (The Brood) – Hatice Afşar & Selçuk Ulutaş

DOI
PDF

Yazar: Hatice AFŞAR, Selçuk ULUTAŞ

Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa: 125-145

Özet:

Beden korkusu, korku sinemasının sık kullanılan bir alt türüdür. Kanadalı yönetmen David Cronenberg ile özdeşleştirilen beden korkusu alt türü filmler, genel olarak doğuştan veya sonradan herhangi bir etkiyle biyolojik veya fizyolojik başkalaşım geçiren bedenlerin imgeleri ile üretilen ve başta korku olmak üzere farklı estetik stratejilerle başka duygular da yaratabilme kuvvetine sahip filmlerdir. Bu bahsedilen stratejilerle beden korkusu imgelerinin sinemada korku, tekinsizlik, dehşet ve iğrenme gibi duyguları ortaya çıkardığı gözlemlenmiştir. Çalışmada amaç, beden korkusu alt türü filmlerde kullanılan imgelerin, bahsi geçen tüm bu duyguları yaratmak için hangi sinematik unsurlarla nasıl bir estetik strateji yarattığının bir örnek film üzerinden ortaya çıkarılmasıdır. Bu doğrultuda öncelikle literatür taraması ile beden duygusu ve sinematik duygular üzerine bir araştırma yapılmış ve amaca yönelik örneklem metodu ile belirlenen David Cronenberg’in “Hastanede Dehşet (The Brood)” filmi fenomenolojik analiz yöntemiyle incelenmiştir. İncelemede beden korkusu kavramı ile bağlantılı sinematik duyguların nasıl yaratıldığı, birbirleri ile ilişkileri ve beden korkusu yaratacağı düşünülen imgelerle bağlantıları tespit edilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Beden Korkusu, Korku, Dehşet, İğrenme, Tekinsizlik.

Yorumlar kapalı.