7.1.4.Disiplinlerarası Sanat Bağlamında Müziğin Resim Yaratımlarında Etkisi

7.1.4.Disiplinlerarası Sanat Bağlamında Müziğin Resim Yaratımlarında Etkisi

DOI
PDF

Yazar: Adnan YALIM, Ahmet Göktuğ KILIÇ

Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa: 48-65

Özet: Sanat olgusunun ve sanat adı altında oluşan disiplinlerin bir arada ilişki halinde kullanılmasına yönelik izlerin köklü bir geçmişe sahip olduğu söylenebilir. Bu ve bunun gibi bir çok izler ve kanıtların olması bir çok sanat disiplinlerinin bir arada kullanılmasını sağlamıştır. Özellikle insana dair ilk izlerin rastlandığı ilkel çağlarda karşılaşılan örnekler bu savı kanıtlar niteliktedir. Bunun yanında insanın doğası gereği sesin varlığından haberdar olması, resim ve müzik disiplinlerinin bir arada ilişkilendirilerek kullanımını gerekli kılmıştır. Bu çerçevede bakıldığında resim ve müzik sanat alanlarının birbirinden etkilenerek gelişim göstermeleri doğaldır. Resim ve müzik disiplinlerinin birbiri içinde ortak kavram ve olgular barındırması disiplinlerarası çerçeve de yeni açılımlar meydana getirirken, iki sanat disiplinin etkisinden faydalanarak ortaya yapıtlar koyan sanatçılara da olumlu geri dönütler sağlamıştır. Bu amaçla disiplinlerarası sanat yaklaşımının resim yaratımlarında etkisini sorgularken, aynı zamanda müziğin resim üzerindeki etkisini incelemek araştırmanın kapsam ve çerçevesini oluşturacaktır. Bunun için araştırma da geçmiş yüzyıllara ait sanatçıların resmetmiş oldukları yapıtlar örnek niteliğindedir ve yapıtlar incelendiğinde müziğin resim üzerindeki etkisi açıktır.

 

Anahtar Kelimeler: Disiplinler arası Sanat, Resim, Müzik.

Yorumlar kapalı.