7.1.7.Güzel Sanatlar Liseleri Koro Şeflerinin Yıllık Dağar Oluşturma Ölçütleri: Güney Anadolu Bölgesi Örneği

7.1.7.Güzel Sanatlar Liseleri Koro Şeflerinin Yıllık Dağar Oluşturma Ölçütleri: Güney Anadolu Bölgesi Örneği

DOI
PDF

Yazar: Goncagül İŞLER

Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa: 92-105

Özet: Müziğin işlevselliği içerisinde koro müziğinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Dünya geneli toplumların gelişmesinde, koro müziği eğitimi ile en kalabalık insan topluluklarına pratik yoldan ulaşılabilmekte, kültürlenme ve kalıcı bir öğrenme, olgunlaşma biçimi sağlanmaktadır. Koro eğitimi bireyin müziksel olgunlaşmasının yanı sıra kültürel, sosyal, toplumsal, yaşantılara etkisi olan kültürel bir eğitimdir. Ulusal koro müziğimizin gelişmesinde koro kültürümüzün temel oluşumunda cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze dek müzik, sanat ve eğitim politikalarıyla Türk koro müziği gelişimini sürdürmeye devam etmektedir.

Bu sebeple; mesleki müzik eğitiminin ilk basamağını oluşturan güzel sanatlar liselerinde lise ikinci sınıftan itibaren çoksesli koro dersi ve Türk müziği koro eğitimi dersi ile koro eğitimi sürdürülmektedir. Bu çalışmada; Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan altı adet güzel sanatlar lisesinde görev yapan koro şeflerinin, yönettikleri korolarda yıllık dağar oluşturma ölçütlerinin neler olduğu, seçilen eserlerin korolarına ne derece fayda sağladıkları araştırılmıştır. Çalışmada nitel bir yöntem olarak belirtilen yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Güzel sanatlar liselerinde koro şefliğini yürüten eğitmenlere ‘ Koro Şefi Görüşme Formu’ uygulanmıştır. Koro şefi görüşme formunda bulunan; seçilen şarkıların türü, form yapısı, tartımsal, tonal ve makamsal yapıları, ses genişlikleri ve eşlik başlıkları ile görüşme sağlanmıştır. Elde edilen sonuç, güzel sanatlar liseleri koro şeflerinin, çalışma süresi, çalışma koşulları, korist sayıları, konu, tür, form yapıları, ölçü sayısı ve tartımsal yapı, tonal ve makamsal yapı, ses genişlikleri ve eşlik ölçütleri başlıkları ile koronun düzeyine uygun şarkılar seçilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Çalışmanın sonuçları temel alınarak, güzel sanatlar liseleri koro şeflerine ve bestecilere yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Koro müziği, güzel sanatlar lisesi, koro şefi, dağar, repertuar.

Yorumlar kapalı.