7.1.6.Özengen Eğitim Alan Piyano Öğrencilerinin Deprem Sonrası Çalgıya Ulaşım Sorununun Oluşturduğu Etkiler: Malatya Örneklemi

7.1.6.Özengen Eğitim Alan Piyano Öğrencilerinin Deprem Sonrası Çalgıya Ulaşım Sorununun Oluşturduğu Etkiler: Malatya Örneklemi

DOI
PDF

Yazar: Yağmur Eylül DÖNMEZ

Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa: 82-91

Özet: Bu araştırma 06.02.2023 Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkez üslü depremlerin ardından Malatya bölgesinde özengen eğitim alan piyano öğrencilerinin enstrüman kayıplarının ve enstrümana ulaşım sorunlarının yaratmış olduğu etkileri irdelemeyi hedeflemektedir. Araştırmada betimsel analiz, durum çalışması ve görüşme
yöntemlerinden istifade edilerek, özengen piyano eğitimi alan öğrencilerinin ve velilerin karşılaşmış oldukları psikososyal durum ve kaygı durumlarını ayrıntılı olarak ele almayı amaçlamaktadır.

Araştırma sonuçlarının bazılarından söz edilecek olunursa, yaşanılan can ve mal kayıplarının haricinde enstrümanlarının kaybı ve ulaşım sorunu yaşamakta olan öğrencilerin psiko-sosyal durumları üzerinde olumsuz etkiler bırakabildiği, öğrencilerin kendilerini müzikle ifade edebilmelerinin bu süreç içerisinde ciddi oranda sekteye uğramış
olduğu, farklı şehirlere sığınma ve eğitim almaya giden öğrencilerin duygu ve düşüncelerinin ifadesinde müzikten istifade edebildiği ve bu yolla yaşıtları ve alışmaya çalışmakta oldukları yeni çevreye uyum yakalayabilmede önemli bir unsur olabildiği saptanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Müzik, Özengen Eğitim, Özengen Piyano Eğitimi, Deprem, psiko-sosyal etki.

Yorumlar kapalı.