Amaç

Sanat ve İnsan Dergisi (E-ISSN 1309-7156) başta sanat disiplinleri olmak üzere sanatı konu alan beşeri bilimler, toplum bilimleri, uygulamalı bilimler ve doğa bilimleri gibi disiplinlerarası özgün çalışmaları yayımlayarak, akademik birikime ulusal ve uluslararası boyutta katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Bu amaçla dergi, bütün sanat disiplinleri ve sanatı konu alan disiplinlerarası teorik ve uygulamalı araştırma, incelemederleme ve çeviri makalelere yer vermektedir.

Sanat ve İnsan Dergisi uluslararası, hakemli, açık erişim, elektronik bir sosyal bilimler dergisidir.

Dergi Kış (Aralık) ve Yaz (Haziran) dönemlerinde yılda iki kez yayımlanmaktadır. 

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Dergiye gönderilen çalışmalar, editoryal ön inceleme sonrası, yazar(lar) ve hakem isimleri gizli tutularak, makalenin konu alanında uzman en az iki hakemin değerlendirmesine (çift kör hakem) sunulur. Yayınlanacak esere ilişkin nihai karar, hakem çoğunluğunun görüşü dikkate alınarak yayın kurulu tarafından verilir.

Yayımlanan makalelerin yayın hakları Sanat ve İnsan Dergisi’ne aittir. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılmamalıdır.