Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu Özel Sayısı
DOI:

1-Özgün İç Mekan Tekstil Tasarım Çalışmalarında Tasarım Yöntemi Uygulama Önerisi-Ayşe Seçil Tekin Akbulut&Yüksel Şahin


2-Sözlü Kültürün Sürekliliği Bağlamında Van İlinde Aşıklar Festivali-Songül Çakmak


3-Psikoterapi Olarak Taziye: Grup Dinamiği ve Katharsis-Songül Çakmak


4-Modern Dünyada Kültürel Sembollerin Önemi-Zhyldyz Urmanbetova


5-Kent Kimliğinin, Belleğinin ve Kültürünün Van Maraş Caddesindeki Yapı Cepheleri Üzerinden Okunması-Yaşar Subaşı Direk


6-Minyatür Metni Nasıl Anlatır: İngiliz Kütüphanesi (British Library) Nizami-yi Gencevi İskendername Örneği-Seçil Sever Demir


7-Urartu Taş Yontularında İnançsal ve İdeolojik Semboller-Sezer Cihaner Keser&Revşan Gökay&Ruşen Aktaş&Serhat Örge


8-Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Eğitiminde Edebiyat Dergilerinin Rolü-Ali Yakıcı&Murat Kına


9-Necip Fazıl’ın Bir Adam Yaratmak Tiyatrosunda Madde ve Mana Algısı-Mehmet Şahin Yavuzer 


10-Türkiye’de 2000-2021 Yılları Arasında Basılı Fotoğraf Yayınları İçin Bir Değerlendirme-Bülent Ümit Erutku


11-Geleneksel Bir Yöntem ve Güncel Bir İpliğin Kullanımı ile Deneysel Dokumalar Üzerine Bir Araştırma-Fatma Yelda Gezicioğlu


12-Kars Cebeci Köyü Tarihi Mezar Taşları-Hüseyin Apaydın


13-Tekstil Yan Ürünlerinin Sanatsal Giysi Tasarımında Kullanımına Yönelik Bir Araştırma-Sema Yalçın


14-Geleneksel Algıda Bir Kırılma Noktası Olarak Aaahh Belinda Filminde Kadın Temsili-Fatma Güngörer


15-Eski Van’daki Hapisane Yapıları Üzerine Bir Değerlendirme-Gülsen Baş&Ayşegül Bekmez


16-Yerel Dokumaların Kültürel Aktarımdaki Rolüne Bir Örnek: Kente Dokumaları-Derya Meriç&İrem Akdemir


17-Işığın Tasarım Sürecindeki Görünürlüğü: Louis Kahn Eskizleri Üzerine Bir İnceleme-Kübra Kayaduran&Büşra Gürdağ


18-Alevde Cam Boncuk Yapımı ve Süsleme Tekniklerinden Örnekler-Gülten Kurt


19-Örme Sanatının Sayısal Ortama Aktarımı ve Örnek Uygulamalar-Esra Öğülmüş Özkum&M. Biret Tavman Ertuğrul


20-Tekstil Sanatında Uzay, Uzam ve Boşluk: Belkıs Balpınar ve Olga De Amaral Örneği-İrem Akdemir&F. Deniz Korkmaz


21-Türk Halı Dokuma Geleneğinin İcracıları ve Kültürel Aktarıma Dair Bazı Tespitler-Tevhide Aydın


22-Tiyatro Metinlerindeki Kadın Karakterlerin Sessiz Temsili: Güçlü ve Şair Evlenmesi Örneği-Asena Yıldırım


23-Kadın Mayosunun Çıkışı ve Biçimsel Evrimi Üzerine Bir İnceleme-Şenel Genç&Günay Atalayer