Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu Özel Sayısı

 

1-Özgün İç Mekan Tekstil Tasarım Çalışmalarında Tasarım Yöntemi Uygulama Önerisi-Ayşe Seçil Tekin Akbulut&Yüksel Şahin

2-Sözlü Kültürün Sürekliliği Bağlamında Van İlinde Aşıklar Festivali-Songül Çakmak

3-Psikoterapi Olarak Taziye: Grup Dinamiği ve Katharsis-Songül Çakmak

4-Modern Dünyada Kültürel Sembollerin Önemi-Zhyldyz Urmanbetova

5-Kent Kimliğinin, Belleğinin ve Kültürünün Van Maraş Caddesindeki Yapı Cepheleri Üzerinden Okunması-Yaşar Subaşı Direk

6-Minyatür Metni Nasıl Anlatır: İngiliz Kütüphanesi (British Library) Nizami-yi Gencevi İskendername Örneği-Seçil Sever Demir

7-Urartu Taş Yontularında İnançsal ve İdeolojik Semboller-Sezer Cihaner Keser&Revşan Gökay&Ruşen Aktaş&Serhat Örge

8-Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Eğitiminde Edebiyat Dergilerinin Rolü-Ali Yakıcı&Murat Kına

9-Necip Fazıl’ın Bir Adam Yaratmak Tiyatrosunda Madde ve Mana Algısı-Mehmet Şahin Yavuzer 

10-Türkiye’de 2000-2021 Yılları Arasında Basılı Fotoğraf Yayınları İçin Bir Değerlendirme-Bülent Ümit Erutku

11-Geleneksel Bir Yöntem ve Güncel Bir İpliğin Kullanımı ile Deneysel Dokumalar Üzerine Bir Araştırma-Fatma Yelda Gezicioğlu

12-Kars Cebeci Köyü Tarihi Mezar Taşları-Hüseyin Apaydın

13-Tekstil Yan Ürünlerinin Sanatsal Giysi Tasarımında Kullanımına Yönelik Bir Araştırma-Sema Yalçın

14-Geleneksel Algıda Bir Kırılma Noktası Olarak Aaahh Belinda Filminde Kadın Temsili-Fatma Güngörer

15-Eski Van’daki Hapisane Yapıları Üzerine Bir Değerlendirme-Gülsen Baş&Ayşegül Bekmez

16-Yerel Dokumaların Kültürel Aktarımdaki Rolüne Bir Örnek: Kente Dokumaları-Derya Meriç&İrem Akdemir

17-Işığın Tasarım Sürecindeki Görünürlüğü: Louis Kahn Eskizleri Üzerine Bir İnceleme-Kübra Kayaduran&Büşra Gürdağ

18-Alevde Cam Boncuk Yapımı ve Süsleme Tekniklerinden Örnekler-Gülten Kurt

19-Örme Sanatının Sayısal Ortama Aktarımı ve Örnek Uygulamalar-Esra Öğülmüş Özkum&M. Biret Tavman Ertuğrul

20-Tekstil Sanatında Uzay, Uzam ve Boşluk: Belkıs Balpınar ve Olga De Amaral Örneği-İrem Akdemir&F. Deniz Korkmaz

21-Türk Halı Dokuma Geleneğinin İcracıları ve Kültürel Aktarıma Dair Bazı Tespitler-Tevhide Aydın

22-Tiyatro Metinlerindeki Kadın Karakterlerin Sessiz Temsili: Güçlü ve Şair Evlenmesi Örneği-Asena Yıldırım

23-Kadın Mayosunun Çıkışı ve Biçimsel Evrimi Üzerine Bir İnceleme-Şenel Genç&Günay Atalayer