“Kadın Gözünden Sanat ve İnsan” 8 Mart 2022

Can Göknil’in Eserlerindeki Şamanist Etkiler-Dajana Sevil Hacısüleymanoğlu & Meliha Yılmaz

Çağdaş Sanatta Değişen Gerçeklik Algısı ve Kimlik Sorgulamaları-Ezgi Tokdil

Sinemada Korku İkonu Olan Oyuncuların Evrimi ve Canlandırma Filmlere Etkisi: “Caroline” Film Örneği-Elif Dokur

Mamut Art Project’e Kısa Bir Bakış ve Kadın Sanatçıların Eserlerinde Öne Çıkan Yaklaşımlar-Melike Nükte Dinçer

Filmler Üzerinden Sanatta Kadın Emeğinin İncelenmesi-Nurcan Pınar Eke

Kähte Kollwitz Baskıresimlerinde Kadın İmgesi Üzerine Bir İnceleme-Buse Kızılırmak Çekinmez

Tanrıçalardan Kadın Sorunlarına: Tomur Atagök’ün Resimlerinde Kadın Olgusu-İlona Baytar

Resimsel Anlatım Bakımından Psikanaliz ve Gestalt Görsel Algı Kuramının Düşsel Mekan Oluşumuna Etkisi ve Resim Sanatına Yansımaları-Betül Dağdeviren & Yüksel Göğebakan

Çağdaş Türk Resim Sanatında İki Kız Kardeş: Şükrüye Dikmen ve Tiraje Dikmen-Burcu Özyonar Çırak

Nevra Bozok’un Eserlerinde Kybele’nin Çağdaş Yorumu-Meliha Yılmaz & Şahika Yaman Bayram

Çağdaş Türk Resminde Kadın Otoportreleri-Ferhunde Küçükşen Öner

16-17. Yüzyılda Baba-Kız Ressamlar-Filiz Kara Bilgin

Micromegas’tan Güneşin Doğuşu’na İlham Dolu Bir Yolculuk: Aliye Berger-İlkay Canan Okkalı

Fotoğraftan Metaverse Gerçeğin Dijital Temsili ve İmge-Reyhan Demir & Ahu Simla Değerli

Sanat Ekseninde Sanat ve Siyaset-Ahu Simla Değerli & Reyhan Demir

Bir Cumhuriyet Kadını: Nevide Gökaydın-Serap Buyurgan

Leonora Carrington: Venedik Bienali’nden Önce-Yeliz Selvi Gölpunar & Binnaz Koca

Kadın Sanatçılarla Sanatın ve Kadının Değişen / Değişmeyen Yüzü-Hatice Keten