"Kadın Gözünden Sanat ve İnsan" 8 Mart 2022

DOI:

Can Göknil’in Eserlerindeki Şamanist Etkiler-Dajana Sevil Hacısüleymanoğlu & Meliha Yılmaz


Çağdaş Sanatta Değişen Gerçeklik Algısı ve Kimlik Sorgulamaları-Ezgi Tokdil


Sinemada Korku İkonu Olan Oyuncuların Evrimi ve Canlandırma Filmlere Etkisi: “Caroline” Film Örneği-Elif Dokur


Mamut Art Project’e Kısa Bir Bakış ve Kadın Sanatçıların Eserlerinde Öne Çıkan Yaklaşımlar-Melike Nükte Dinçer


Filmler Üzerinden Sanatta Kadın Emeğinin İncelenmesi-Nurcan Pınar Eke


Kähte Kollwitz Baskıresimlerinde Kadın İmgesi Üzerine Bir İnceleme-Buse Kızılırmak Çekinmez


Tanrıçalardan Kadın Sorunlarına: Tomur Atagök’ün Resimlerinde Kadın Olgusu-İlona Baytar


Resimsel Anlatım Bakımından Psikanaliz ve Gestalt Görsel Algı Kuramının Düşsel Mekan Oluşumuna Etkisi ve Resim Sanatına Yansımaları-Betül Dağdeviren & Yüksel Göğebakan


Çağdaş Türk Resim Sanatında İki Kız Kardeş: Şükrüye Dikmen ve Tiraje Dikmen-Burcu Özyonar Çırak


Nevra Bozok’un Eserlerinde Kybele’nin Çağdaş Yorumu-Meliha Yılmaz & Şahika Yaman Bayram


Çağdaş Türk Resminde Kadın Otoportreleri-Ferhunde Küçükşen Öner


16-17. Yüzyılda Baba-Kız Ressamlar-Filiz Kara Bilgin


Micromegas’tan Güneşin Doğuşu’na İlham Dolu Bir Yolculuk: Aliye Berger-İlkay Canan Okkalı


Fotoğraftan Metaverse Gerçeğin Dijital Temsili ve İmge-Reyhan Demir & Ahu Simla Değerli


Sanat Ekseninde Sanat ve Siyaset-Ahu Simla Değerli & Reyhan Demir


Bir Cumhuriyet Kadını: Nevide Gökaydın-Serap Buyurgan


Leonora Carrington: Venedik Bienali’nden Önce-Yeliz Selvi Gölpunar & Binnaz Koca


Kadın Sanatçılarla Sanatın ve Kadının Değişen / Değişmeyen Yüzü-Hatice Keten