Yayın Politikası

Sanat ve İnsan Dergisi (Journal of Art and Human) müzik, resim, heykel,  seramik, grafik, fotoğraf, mimari, çini, sinema, tiyatro, opera, bale, edebiyat gibi tüm sanat alanları, sanatı konu alan beşeri bilimler, toplum bilimleri, uygulamalı bilimler ve doğa bilimleri gibi disiplinlerarası çalışmaları kabul etmektedir.

Dergi Kış (Aralık) ve Yaz (Haziran) dönemlerinde yılda iki kez yayımlanmaktadır. 

Dergi dili Türkçe ve İngilizce olup, özgün teorik ve uygulamalı araştırma, inceleme, derleme ve çeviri makalelere yer verilir. Bilimsel çalışmada üretilen bilginin yeni olması, yeni bir yöntem öne sürmesi ya da daha önce var olan bilgiye yeni bir boyut kazandırmış olması gibi niteliklerin aranması esastır.

Sanat ve İnsan Dergisi varlığını bilim dünyasına adamış tamamen ücretsiz bir dergidir. Dergiye makale gönderimi için herhangi bir ücret alınmamaktadır. 

Açık erişimli elektronik bir dergi olan Sanat ve İnsan Dergisi tarafından yayımlanan makalelere dünya çapında tüm araştırmacılar, tam erişime sahip olmakta ve herhangi bir abonelik ücreti ödemeden ulaşabilmektedir.

Yayımlanmak üzere gönderilen bütün makaleler, editoryal kurul ve hakemlerce değerlendirilir.

Makale önerisi öncelikle dergi yayın ilkeleri ve yazım kuralları doğrultusunda biçim ve içerik açısından editoryal ön değerlendirme sürecinden geçer. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamı içerisine girmeyen, Türkçe ve İngilizce anlatım kuralları açısından yeterli görülmeyen, bilimsel açıdan kritik bilgi hataları içeren, özgün değeri bulunmayan ve derginin yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar editör tarafından reddedilir. Ön değerlendirme sonucunda reddedilen makale gerekçeleriyle birlikte yazara iletilir.

Ön değerlendirme sonrası kabul edilen makale önerisi, yazar ve hakem kimliklerinin gizlendiği (yazar ve hakemin birbirinin ismini görmediği ve bilmediği) çift kör hakemlik (double-blind peer review) sürecine alınır. En az iki hakem makaleyi inceleyerek hakem değerlendirme raporlarını hazırlar. Bir hakemin olumlu diğer hakemin olumsuz görüş verdiği makaleler üçüncü bir hakeme gönderilir. Yayımlanacak esere ilişkin nihai karar, hakem çoğunluğunun görüşü doğrultusunda yayın kurulu tarafından verilir.

Makale önerisi editoryal ön değerlendirme süreci için verilen süre 7 gündür. Editoryal ön değerlendirmeyi geçerek değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilen makalelerin hakem değerlendirme süresi 15 gündür. Belirtilen süre içinde hakem tarafından yanıt verilmesi beklenir. Bu sürenin aşılması durumunda editör yeni hakem ataması yaparak eski hakemden değerlendirme isteğini geri çeker. Hakem görüşleri doğrultusunda “düzeltme gerekli” kararı verilen çalışmaların düzeltilmiş halleri yazar tarafından 15 gün içinde editöre iletilmelidir. Belirtilen sürede düzeltmesi yapılmayan çalışmalar yayım aşamasına geçmez ve derginin yayımlanacak sayısında yer alamaz. Hakem değerlendirmesi ve düzeltme işlemleri aksayan makaleler bir sonraki sayıda yayımlanma hakkına sahiptir. 

Dergide yayımlanmak üzere gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekir. Daha önce konferanslarda sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar, bu durum belirtilmek üzere kabul edilebilir. Ayrıca, çalışma bir kurum tarafından destek görmüşse veya tezden üretilmişse çalışmanın sonunda verilecek notla bu durumun belirtilmesi gerekir.

Sanat ve İnsan Dergisi’ne gönderilen tüm makalelere yayın öncesi ”turnitin” yazılımınca intihal denetimi yapılmalıdır. Benzerlik oranı %20’dir. Benzerlik oranının altında olan makaleler yayına kabul edilir. Rapor olmayan, bu oranı aşan ya da etik dışı davranışlar tespit edilen çalışmalar reddedilir.

Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen eserler dergi yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır. Yazım kuralları ve ilgili şablon “Makale Gönderimi” başlığı içerisinde yer almaktadır.

Dergi fikri mülkiyet hakları açısından korunmaktadır. Yayımlanan makalelerin yayın hakları Sanat ve İnsan Dergisi’ne aittir. Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez. Derginin okurları dergi materyalini referans vermek koşuluyla paylaşabilir; herhangi bir medya ve formatta kopyalayabilir, yeniden dağıtabilir. Ancak materyalleri ticari amaçlarla kullanılamaz ya da diğer hak sahiplerinin lisansın izin verdiği ölçütlerde tasarruf hakkını sınırlayıcı yasal ya da teknolojik önlemlere konu edilemez.

Eğer makalede daha önce yayımlanmış alıntı, yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Gerekli izinlerin alınıp alınmadığından yazar(lar) sorumludur.

Dergimize gönderilen makaleler, Türkiye Cumhuriyeti anayasası ve yasaları ile Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda savunduğu resmi tezlerine aykırı nitelikte olamaz. Makale içeriğinde doğrudan ya da ima yolu ile böyle bir durum tespit edilirse editör ya da yayın kurulu tarafından reddedilir. 

Dergide yayımlanan çalışmaların içeriğinden kaynaklanan hukuki sorumluluk yazar(lar)a aittir. Dergi bu konularla ilgili hiçbir yasal sorumluluk kabul etmemektedir.

Yayın kurulu, gönderilmiş yazılarda makale sahiplerinin bu koşullara uymayı kabul ettiklerini varsayar.