Dergi Kış (Aralık) ve Yaz (Haziran) dönemlerinde yılda iki kez ilgili ayın son gününde yayımlanmaktadır. Kış yayını için 1 Aralık, yaz yayını için 1 Haziran tarihlerine kadar makale önerilerinin gönderilmesi gerekmektedir.

Dergimize son yıllarda yoğun bir talep bulunmakta, bu bizim açımızdan sevindirici olsa da kaliteli yayıncılık yapabilmek için bazı kısıtlamalar getirmemiz gerekmiştir. 2022 yılı 6. cilt 1. sayı itibariyle; hem editoryal ekibimizin hem de bilim kurulumuzda bulunan akademisyen hakemlerin gelen makaleleri dikkatli değerlendirmesi ve yayınların belli bir kalitenin üzerinde olması için her yayında en çok 15 makale kabul edilecektir. Her sayı için 15 makaleden sonra gönderilen makaleler için sorumlu yazara bilgi verilecek, yazarın kabul etmesi durumunda bir sonraki sayı makaleleri arasında değerlendirilecektir.

Makale gönderimi ücretsizdir.

Makale gönderimi bu sayfanın altındaki “Makale Gönder” butonu aracılığı ile yapılmalıdır.

Makale şablonu indirilerek üzerinde makalenin yazımı gerçekleştirilebilir. (“Makale Şablonu” butonu çalışmaz ise internet tarayıcınızdan kaynaklı teknik bir sorun olabilir, lütfen farklı bir internet tarayıcısı ile tekrar deneyin. Olumsuzluk devam ediyor ise iletişime geçebilirsiniz.)

Makale gönderimi yapılırken tam metin ile birlikte ”Turnitin” yazılımınca yapılmış ve benzerlik oranı en fazla %20 olan intihal raporu ve “Telif Hakkı Devir Formu” (imzalandıktan sonra taranarak ya da fotoğrafı çekilerek) sisteme yüklenmelidir.

Makaleler, Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanabilir.

Makalelerin, A4 dikey kağıt boyutunda ve standart düzenlenebilir word formatında, sayfa kenar boşlukları;  üst-alt, sol-sağ: 2,5 cm olacak şeklinde, aksi belirtilmedikçe; Times New Roman, 10 punto, 1,5 satır aralığı, paragraftan önce ve sonra 6 nk boşluk, iki yana yaslı şekilde yazılması gerekir.

Makalelerde sayfa sınırlaması olmamakla birlikte, üst limit olarak 25 sayfanın aşılmaması beklenmektedir.

Makale tam metni; Türkçe başlık, Türkçe özet, Türkçe anahtar kelimeler, İngilizce başlık, İngilizce özet, İngilizce anahtar kelimeler, giriş, ana metin, sonuç, kaynakça ve varsa eklerden oluşmalıdır. 

Üst bilgi ya da sayfa numarası eklenmemelidir.

Başlıktan sonra 250 kelimeyi geçmeyen özet eklenmelidir. Yazı dili Türkçe ise, mutlaka İngilizce başlık ve İngilizce özet eklenmelidir.

Özetten sonra makalenin içeriğini belirten en fazla 5 anahtar kelime (Türkçe ve İngilizce) eklenmelidir.

Makalenin üst bölümünde; yazar adı, varsa akademik unvan ile birlikte, görev yaptığı kurum, e-posta adresi, şehir, ülke ve ORCID, tam ve açık şekilde belirtilmelidir.

Makalenin bölüm başlıkları; 1.Giriş, 2. Başlık, 3. Sonuç, şeklinde olmalı, alt başlıklar 2.1., 2.1.1., 2.2. gibi ondalıklı şekilde, giriş başlığından başlayarak (kaynakça hariç) numaralandırılmalıdır. Başlık kelimelerinin ilk harfleri büyük, Times New Roman yazı fontu, 10 punto büyüklüğünde, 1,5 satır aralığında, paragraftan önce ve sonra 6 nk boşluklu, sola hizalı ve kalın yazılmalıdır.

Şekil, görsel, tablo ve grafiklere bir isim verilmeli ve isimler ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Şekil, görsel, tablo, ve/ya grafik yazısı no’su ile birlikte verildikten sonra tek nokta konularak şekil, görsel, tablo, ve/ya grafik ismi şekil, görsel, tablo ya da grafiğin altına yazılmalıdır. Şekil, görsel, tablo veya grafik, sıra no ve nokta koyu, ismin geri kalanı normal ve her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Görsel 1. Xyztvz) Şekil, görsel, tablo ve grafiklerin isminden sonra kaynak yazılmamalı, kaynak “Kaynakça” başlığı altında “Görsel Kaynaklar” alt başlığı içinde verilmelidir.

Metin içinde ve kaynakça bölümünde atıfları belirtmek için APA 7 (American Psychological Association) kuralları kullanılmalıdır.

Kaynakça Times New Roman yazı fontunda, 10 punto büyüklüğünde, 1,5 satır aralığında, paragraftan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılarak, iki yana yaslı şekilde yazarların soyadları göz önüne alınarak alfabetik sırayla ve asılı biçimde çalışmanın sonunda bulunmalıdır.

Görsel kaynaklar “Kaynakça” başlığı altında “Görsel Kaynaklar” alt başlığı içinde verilmelidir. Görsel kaynakların başına sıra numarası verilerek sıralanmalıdır. (Görsel 1….., Görsel 2…… vs). 

Etik Kurul Kararı, Katkı Oranı Beyanı, Çatışma Beyanı, Destek, Teşekkür Beyanı ve Not gibi ekler varsa kaynakçadan sonra eklenebilir.