Editoryal Kurul

İmtiyaz Sahibi ve Baş Editör: Levent İSKENDEROĞLU

Dergi Editörü: Egemen Umut ŞEN

Yardımcı Editör: Şevval Nur ÖZKEŞ

Alan Editörleri

Editör– Prof. İsmail Aytaç (Sanat Tarihi)

Editör– Prof. Fatih Özdemir (Grafik Tasarım)

Editör– Prof. Ata Yakup Kaptan (Plastik Sanatlar)

Editör- Prof. Emine Koca (Moda Tasarım)

Editör– Doç. Ali Ayhan (Müzik)

Editör- Doç. Burhan Yılmaz (Resim)

Editör- Doç. Selçuk Ulutaş (Sinema ve Estetik)

Editör– Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu (Sanat Eleştirisi)

Editör– Süleyman Topaloğlu (Sosyoloji)

Editör-Teymur Erol (Türk Dili ve Edebiyatı)

İngilizce Dil Editörü– Doç. Bilal Genç

Türkçe Dil Editörü– Prof. İlhan Erdem

 

Yayın Kurulu

Prof. Zakir Azizov – Heykel/Malatya/Türkiye

Doç. Ali Korkut Uludağ – Müzik/Erzurum/Türkiye

Doç. Burhan Yılmaz – Resim/Düzce/Türkiye

Doç. Ceyda Alparslan Kuzu – Plastik Sanatlar/Girne/Kuzey Kıbrıs

Doç. Binnaz Koca – Resim/Malatya/Türkiye

Dr. Eda Demir Tosunoğlu- Geleneksel Türk Sanatları/Malatya/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Kübra Dilek Tankız – Klasik Batı Müziği/Malatya/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Biçici Çetinkaya – Seramik Malzemeler/Malatya/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Sevtap Kanat – Grafik Tasarımı/Malatya/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Teymur Erol – Türk Dili ve Edebiyatı/Muş/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Tuna Taşdemir – Müzik/Malatya/Türkiye

Araştırma Görevlisi Esranur Kılınç – Resim/Malatya/Türkiye

Araştırma Görevlisi M. Erkan Turan – Resim/Van/Türkiye

 

Danışma Kurulu

Kurul Başkanı Prof. İsmail Aytaç – Türk İslam Sanatı/Malatya/Türkiye

Prof. Ata Yakup Kaptan – Grafik Tasarım/Samsun/Türkiye

Prof. Fatih Özdemir – Grafik Tasarım/Nevşehir/Türkiye

Prof. Özer Kanburoğlu – Fotoğraf ve Video/İstanbul/Türkiye

Doç. İbrahim Sarıtaş – Siyaset Bilimi/Ankara/Türkiye

 

Bilim Kurulu

Prof. Abdulkadir Baharçiçek – Uluslararası İlişkiler/Malatya/Türkiye

Prof. Ata Yakup Kaptan – Grafik Tasarım/Samsun/Türkiye

Prof. Ahmet Çaycı – Sanat Tarihi/Konya/Türkiye

Prof. Alaybey Karoğlu – Plastik Sanatlar/Ankara/Türkiye

Prof. Besim Özcan – Yakınçağ Tarihi/Erzurum/Türkiye

Prof. Bülent Yılmaz – Peyzaj Mimarlığı/Malatya/Türkiye

Prof. Camil Mihaescu – Güzel Sanatlar/Timisoara/Romanya

Prof. Cemal Yurga – Müzik/Malatya/Türkiye

Prof. Emine Koca – Tekstil ve Moda/Ankara/Türkiye

Prof. Emine Yıldız Doyran – Resim/Düzce/Türkiye

Prof. Erol Yıldır – Resim/İstanbul/Türkiye

Prof. Ersan Çiftçi – Müzik/Malatya/Türkiye

Prof. Esen Çoruh – Moda Tasarımı/Ankara/Türkiye

Prof. Fatih Özdemir – Grafik Tasarım/Nevşehir/Türkiye

Prof. Fatih Özkafa – İslam Sanatları/İstanbul/Türkiye

Prof. Fatma Koç – Moda Tasarımı/Ankara/Türkiye

Prof. Hüseyin Elmaz – Resim/Ankara/Türkiye

Prof. İlhan Erdem – Türkçe Eğitimi/Malatya/Türkiye

Prof. İrfan Yıldız – Türk İslam Sanatı/Dicle/Türkiye

Prof. İsmail Aytaç – Türk İslam Sanatı/Elazığ/Türkiye

Prof. Khaled Tadmori – Mimarlık Tarihi/Trablusşam/Lübnan

Prof. Kutgun Eyüpgiller – Mimarlık/İstanbul/Türkiye

Prof. Marcella Frangipane – Arkeoloji/Roma/Italya

Prof. Mehmet Karagöz – Yeniçağ Tarihi/Malatya/Türkiye

Prof. Mehmet Ocakçı – Şehir Planlaması/İstanbul/Türkiye

Prof. Melda Özdemir – El Sanatları/Ankara/Türkiye

Prof. Metin Sözen – Sanat Tarihi/İstanbul/Türkiye

Prof. Neslihan Durak – Genel Türk Tarihi/Malatya/Türkiye

Prof. Omar Tadmori – Tarih/Tarblusşam/Lübnan

Prof. Özer Kanburoğlu – Fotoğraf ve Video/İstanbul/Türkiye

Prof. Pınar Göklüberk Özlü – Tekstil ve Moda/Ankara/Türkiye

Prof. Şerife Tali – Sanat Tarihi/Ordu/Türkiye

Prof. Yüksel Göğebakan – Plastik Sanatlar/Malatya/Türkiye

Prof. Zakir Azizov – Heykel/Malatya/Türkiye

Doç. Ali Ayhan – Müzik Eğitimi/Malatya/Türkiye

Doç. Ali Ertuğrul Küpeli – Resim/Ankara/Türkiye

Doç. Ali Korkut Uludağ – Müzik Eğitimi/Erzurum/Türkiye

Doç. Ayça Gülten – Mimarlık/Elazığ/Türkiye

Doç. Ayşe Budak – Sanat Tarihi/Nevşehir/Türkiye

Doç. Bekir Kocadaş – Sosyoloji/Adıyaman/Türkiye

Doç. Betül Aytepe Serinsu – Seramik/Nevşehir/Türkiye

Doç. Burhan Yılmaz – Resim/Düzce/Türkiye

Doç. Binnaz Koca – Resim/Malatya/Türkiye

Doç. Ceyda Alparslan Kuzu – Plastik Sanatlar/Girne/Kuzey Kıbrıs

Doç. Derya Şahin – Resim/Malatya/Türkiye

Doç. Emine Tok – Bizans Sanatları/İzmir/Türkiye

Doç. Engin Gürpınar – Müzik/Malatya/Türkiye

Doç. Fahrettin Geçen – Resim/Malatya/Türkiye

Doç. Francesca Balossi Restelli – Protohistorya/Roma/İtalya

Doç. Hatice Harmankaya – Tekstil ve Moda/Konya/Türkiye

Doç. Mesut Yaşar – Resim/Malatya/Türkiye

Doç. Murat Sezik – Siyaset Bilimi/Malatya/Türkiye

Doç. İbrahim Sarıtaş – Siyaset Bilimi/Ankara/Türkiye

Doç. Onur Zahal – Müzik Eğitimi/Malatya/Türkiye

Doç. Ozan Eroy – Müzik/Malatya/Türkiye

Doç. Recep Özman – Eskiçağ Tarihi/Malatya/Türkiye 

Doç. Selçuk Ulutaş – Sinema ve Estetik/Nevşehir/Türkiye

Doç. Selda Güzel – Tekstil ve Moda/Konya/Türkiye

Doç. Seniha Ünay Selçuk – Resim/Düzce/Türkiye

Doç. Şebnem Ertaş Beşir – İç Mimarlık/Antalya/Türkiye

Doç. Şener Şentürk – Eğitim Programları/Samsun/Türkiye

Doç. Yeliz Selvi – Disiplinler Arası Sanat/Şanlıurfa/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Alahattin Kanlıoğlu – Fotoğraf/İzmir/Türkiye 

Dr. Andrei Budescu – Sanat ve Tasarım/Romanya

Dr. Öğr. Üyesi Armağan Gökçearslan – Plastik Sanatlar/Ankara/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ayda Gök – Ürün ve Marka Yönetimi/Malatya/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Aysun Tuna – Bölge Planlama/Bolu/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Özmutlu – Grafik Tasarım/Ordu/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Azize Reva Boynukalın – Resim/Sinop/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Bahtiyar Bahşi – Çağdaş Türk Lehçeleri/Malatya/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Beyler Yetkiner – Radyo, Tv, Sinema/Malatya/Türkiye

Dr. Eda Demir Tosunoğlu- Geleneksel Türk Sanatları/Malatya/Türkiye

Dr. Duygu Eroğlu Çopur – Türkçe Eğitimi/Malatya/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Esra Yıldırım – Güzel Sanatlar Eğitimi/Bartın/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Evren Selçuk – Heykel/Düzce/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Karaönçel – Müzik/Hakkari/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Fuat Şancı – Sanat Tarihi/Adıyaman/Türkiye

Dr. Funda Aksüt – Resim/Malatya/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Halil Fazıl Ercan – Sanat Eserleri Restorasyonu/Malatya/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin Selçuk – Mimarlık/Samsun/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Aybike Karakurt – Seramik/Nevşehir/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Kübra Dilek Tankız – Müzik/Malatya/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Levent Değirmencioğlu – Müzik/Kayseri/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Güneş Açıkgöz – Müzik/Malatya/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Mehriban Ganberova – Müzik/Azerbaycan

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Pınar Eke – Görsel İletişim Tasarımı/Ankara/Türkiye

Dr. Ar. Gör. Özgür Ballı – Heykel/Düzce/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Biçici Çetinkaya – Seramik/Malatya/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Sadık Çalışkan – İletişim/Malatya/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Vural – Grafik Tasarım/Çankırı/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Sevtap Kanat – Grafik Tasarımı/Malatya/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Teymur Erol – Türk Dili ve Edebiyatı/Muş/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Tuna Taşdemir – Müzik/Malatya/Türkiye

Dr. Ar. Gör. Yeliz Cantekin – Heykel/Düzce/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Aydoğan – Resim/Malatya/Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Aydoğdu – Yeni Türk Edebiyatı/Bingöl/Türkiye