DOI

5.2.1.Yeniden Üretim Bağlamında Sanat Eğitiminde Otoportre Uygulamaları – Esra Yıldırım
5.2.2.Kayseri Yeşilhisar İstasyon Binası-Ahmet Yavuzyılmaz – Muzaffer Yılmaz
5.2.3.Emile Pingat’ın Ceket Tasarımlarında Art Nouveau Akımının Etkisi – Feride Hasret & Fatma Koç
5.2.4.Kültürel Bir İmge Olan Dağ Formunun Georgia O’Keeffe’in Sanatına Yansımaları – Neslihan Özgenç Erdoğdu & Ayşe Gül Tatar
5.2.5.Seramikte Görsel Kimlik ve Estetik Arayışlar – Olcay Boratav
5.2.6.Kuyumculuk ve Takı Tasarımında Sanatın Önemi – Onur Fendoğlu
5.2.7.Sinestezi ve Sanat İlişkisi Ekseninde Dijital Sinestezi Uygulamaları-The Digital Synesthesia Project – Ümit Güvendi Ulutaş
5.2.8.George Owen Sanatı ve Porselenleri – Mine Poyraz
5.2.9.Bir Üstbiliş Becerisi Olarak Yazma – Teymur Erol & Hasan Kavruk
5.2.10.Günümüz Takı Sanatı ve Takılarda Gelenekselin Yorumu Kanaviçe – Nesrin Yeşilmen
5.2.11.Sıradan Objelerin Yaratıcı Bir Fikir İle Başkalaşımı Obje Art – Kursat Azılıoglu & Meliha Yılmaz
5.2.12.Anselm Kiefer Resimlerinde Savaş Teması ve Hazır Nesne – Ömer Bozoluk & Serpil Akdağlı
5.2.13.Selçuklu Dönemi İnsan Figürlü Çini Tasvirlere Yansıyan Erkek Başlıkları – Eda Demir Tosunoğlu
5.2.14.Küreselleşen Dünya ve Yeni Estetik Çağdaş Sanata Metaforik Yansımaları – Ezgi Tokdil
5.2.15.Süprematist Sanatçı Kazimir Maleviç ve Saf Resmin İncelenmesi – Selda Mant Menay & Alev Lakan Tüfek
5.2.16.Kayapa Köyü Çömlekçiliğinin Dünü ve Bugünü – Raif Özgür Arı
5.2.17.Arada Bir Sanatçı Robert Rauschenberg ve Serigrafi Resimleri – İrfan Dönmez
5.2.18.Pers Kadın Giyim Tarzının Sanatsal ve Tarihsel Bağlamda İncelenmesi – Parvin Ghorbanzadeh Dizaji
5.2.19.Türk Resminde Milli Kimlik İnşa Etme Çabaları – Yeşim Aydoğan & Levent İskenderoğlu
5.2.20.Öz Yaşamın İhlalinde Resimsel Çözümlemelere Dair Bir Durum Çalışması – Mihrimah Çoban & Yeşim Aydoğan