5.2.1.Yeniden Üretim Bağlamında Sanat Eğitiminde Otoportre Uygulamaları-Esra Yıldırım

5.2.2.Kayseri Yeşilhisar İstasyon Binası-Ahmet Yavuzyılmaz-Muzaffer Yılmaz

5.2.3.Emile Pingat’ın Ceket Tasarımlarında Art Nouveau Akımının Etkisi-Feride Hasret-Fatma Koç

5.2.4.Kültürel Bir İmge Olan Dağ Formunun Georgia O’Keeffe’in Sanatına Yansımaları-Neslihan Özgenç Erdoğdu-Ayşe Gül Tatar

5.2.5.Seramikte Görsel Kimlik ve Estetik Arayışlar-Olcay Boratav

5.2.6.Kuyumculuk ve Takı Tasarımında Sanatın Önemi-Onur Fendoğlu

5.2.7.Sinestezi ve Sanat İlişkisi Ekseninde Dijital Sinestezi Uygulamaları-The Digital Synesthesia Project-Ümit Güvendi Ulutaş

5.2.8.George Owen Sanatı ve Porselenleri-Mine Poyraz

5.2.9.Bir Üstbiliş Becerisi Olarak Yazma-Teymur Erol-Hasan Kavruk

5.2.10.Günümüz Takı Sanatı ve Takılarda Gelenekselin Yorumu Kanaviçe-Nesrin Yeşilmen

5.2.11.Sıradan Objelerin Yaratıcı Bir Fikir İle Başkalaşımı Obje Art-Kursat Azılıoglu-Meliha Yılmaz

5.2.12.Anselm Kiefer Resimlerinde Savaş Teması ve Hazır Nesne-Ömer Bozoluk-Serpil Akdağlı

5.2.13.Selçuklu Dönemi İnsan Figürlü Çini Tasvirlere Yansıyan Erkek Başlıkları-Eda Demir Tosunoğlu

5.2.14.Küreselleşen Dünya ve Yeni Estetik Çağdaş Sanata Metaforik Yansımaları-Ezgi Tokdil

5.2.15.Süprematist Sanatçı Kazimir Maleviç ve Saf Resmin İncelenmesi-Selda Mant Menay-Alev Lakan Tüfek

5.2.16.Kayapa Köyü Çömlekçiliğinin Dünü ve Bugünü-Raif Özgür Arı

5.2.17.Arada Bir Sanatçı Robert Rauschenberg ve Serigrafi Resimleri-İrfan Dönmez

5.2.18.Pers Kadın Giyim Tarzının Sanatsal ve Tarihsel Bağlamda İncelenmesi-Parvin Ghorbanzadeh Dizaji

5.2.19.Türk Resminde Milli Kimlik İnşa Etme Çabaları-Yeşim Aydoğan-Levent İskenderoğlu

5.2.20.Öz Yaşamın İhlalinde Resimsel Çözümlemelere Dair Bir Durum Çalışması-Mihrimah Çoban-Yeşim Aydoğan