Sanat ve İnsan Dergisi (E-ISSN 1309-7156)  

2009 yılından beri sanat alanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve profesyonellerin; başta sanat disiplinleri olmak üzere sanatı konu alan beşeri bilimler, toplum bilimleri, uygulamalı bilimler ve doğa bilimleri gibi disiplinlerarası özgün çalışmalarını yılda iki kez yayımlayarak, akademik birikime ulusal ve uluslararası boyutta katkıda bulunmayı amaçlayan, hakemli, açık erişim ve varlığını bilim dünyasına adamış tamamen ücretsiz bir dergidir.