5.1.1.Giyim Tasarımında Gelecekçilik ve Devinim Etkileri-Manolya Usta&Irmak Bayburtlu

5.1.2.II. Meşrutiyet Dönemi Kadın Dergilerindeki Batı Tarzı Giysi Üretimine Yönelik Bir İçerik Analizi-Emine Koca&Gülşah Polat

5.1.3.Hazır Giyim Sektöründe Hatalı Parça Boyama Atıklarının Sürdürülebilir Kullanımına Yönelik Tasarım Uygulamaları-Esra Obut&Fatma Koç

5.1.4.MIDI Tabanlı Müzik Yazılımlarının Müzik Öğretiminde Kullanılabilirliği ve İhtiyaçları Karşılayabilme Yeterliliği-Ayşe Karaönçel&Serdar Çelik

5.1.5.Malatya Türkülerinin İlçelere Göre Ritmik Analizi-Ersan Çiftci&Ferdi Karaönçel&Ayşe Karaönçel

5.1.6.Müzik Eğitiminde Uzaktan Eğitim Sürecinde Kullanılabilen Mobil Destekli Uygulamalara Genel Bir Bakış-Metehan Göktaş&Hayri Akbudak

5.1.7.Arguvan Yöresi Halk Müziği Eserlerinde Usul Metrik Yapı ve Düzüm Sistemleri-Mustafa Dağdeviren

5.1.8.Dede Efendi’nin Sözlü Eserlerinde Buselik Makamına Olan Nazari Yaklaşımının Arel Nazariyatındaki Buselik Makamına Uygunluğu-Emre Akgün

5.1.9.Sanatta Çoklu Bakış ve Tersten Perspektif Yöntemi İle Çoğulculuk Teması Üzerine Bir Değerlendirme-Ali Koç Fahrettin Geçen

5.1.10.Kahramanmaraş Pazarcık Alevilerinin Müzik Pratikleri-Hasan Oğuz Canlı&Ozan Eroy

5.1.11.Platon ve Aristoteles’in (Antik Yunan) Güzellik Anlayışı İle Giacometti Heykellerine Bakmak-Ezgi Tokdil

5.1.12.Sanatta İdeal Beden İmgesi Öteki ve İğrençlik Bağlamında Bir Araştırma-Burhan Yılmaz

5.1.13.Çağdaş Sanat Üretimlerinde Bağlamlar Dahilinde Sanat Eleştirisi-Gülsevim Can Gürbüz

5.1.14.Mekansal İlişki Öğesi Olarak Sandalye-Gözde Mulla

5.1.15.Kemane Eğitimi Perde Adlandırmalarına İlişkin Yeni Bir Yaklaşım-Ercan Durmaz Levent Değirmencioğlu

5.1.16.Dijital Sanatın Çağdaş Sanat İlişkisi-Özgür Ballı

5.1.17.Harput İç Kale Kazılarında Bulunan Bizans ve Haçlı Sikkeleri-Mehmet Bayram&İsmail Aytaç

5.1.18.Studium ve Punctum Kavramları Üzerinden Ophelia İncelemesi-Yağmur Kevser Barutçu

5.1.19.Sanat ve Doğa İlişkisinde Ekolojik Yaklaşımlar-Kıymet Güven Ak

5.1.20.Psikanalitik Çözümlemelerin Sembolik Düzeyde Gerçeküstücülük Üzerinden Analizi-Rana Hümeyra Müjde

5.1.21.Sanatta Yaratıcılığın Yitimi Hiperrealizm-Bayram Dede&Ali Mutlu

5.1.22.Serpentine Pavilyonlarının Strüktür Tasarımını Etkileyen Dinemiklerin İrdelenmesi-Cengiz Tavşan&Sevde Dinçer&Serkan Sipahi&Filiz Tavşan

5.1.23.Çağdaş Türk Resminde Ergin İnan ve Resimlerindeki Figüratif Anlayış-Mustafa Diğler

5.1.24.Dijital Sanatta Şimdi: Maddi “Olmayanın” Tarihi-Özgür Ballı