DOI

5.1.1.Giyim Tasarımında Gelecekçilik ve Devinim Etkileri – Manolya Usta & Irmak Bayburtlu
5.1.2.II. Meşrutiyet Dönemi Kadın Dergilerindeki Batı Tarzı Giysi Üretimine Yönelik Bir İçerik Analizi – Emine Koca & Gülşah Polat
5.1.3.Hazır Giyim Sektöründe Hatalı Parça Boyama Atıklarının Sürdürülebilir Kullanımına Yönelik Tasarım Uygulamaları – Esra Obut & Fatma Koç
5.1.4.MIDI Tabanlı Müzik Yazılımlarının Müzik Öğretiminde Kullanılabilirliği ve İhtiyaçları Karşılayabilme Yeterliliği – Ayşe Karaönçel & Serdar Çelik
5.1.5.Malatya Türkülerinin İlçelere Göre Ritmik Analizi – Ersan Çiftci&Ferdi Karaönçel & Ayşe Karaönçel

5.1.6.Müzik Eğitiminde Uzaktan Eğitim Sürecinde Kullanılabilen Mobil Destekli Uygulamalara Genel Bir Bakış – Metehan Göktaş & Hayri Akbudak
5.1.7.Arguvan Yöresi Halk Müziği Eserlerinde Usul Metrik Yapı ve Düzüm Sistemleri – Mustafa Dağdeviren
5.1.8.Dede Efendi’nin Sözlü Eserlerinde Buselik Makamına Olan Nazari Yaklaşımının Arel Nazariyatındaki Buselik Makamına Uygunluğu – Emre Akgün
5.1.9.Sanatta Çoklu Bakış ve Tersten Perspektif Yöntemi İle Çoğulculuk Teması Üzerine Bir Değerlendirme – Ali Koç Fahrettin Geçen
5.1.10.Kahramanmaraş Pazarcık Alevilerinin Müzik Pratikleri – Hasan Oğuz Canlı & Ozan Eroy
5.1.11.Platon ve Aristoteles’in (Antik Yunan) Güzellik Anlayışı İle Giacometti Heykellerine Bakmak – Ezgi Tokdil
5.1.12.Sanatta İdeal Beden İmgesi Öteki ve İğrençlik Bağlamında Bir Araştırma – Burhan Yılmaz
5.1.13.Çağdaş Sanat Üretimlerinde Bağlamlar Dahilinde Sanat Eleştirisi – Gülsevim Can Gürbüz
5.1.14.Mekansal İlişki Öğesi Olarak Sandalye – Gözde Mulla
5.1.15.Kemane Eğitimi Perde Adlandırmalarına İlişkin Yeni Bir Yaklaşım – Ercan Durmaz Levent Değirmencioğlu

5.1.16.Dijital Sanatın Çağdaş Sanat İlişkisi – Özgür Ballı
5.1.17.Harput İç Kale Kazılarında Bulunan Bizans ve Haçlı Sikkeleri – Mehmet Bayram & İsmail Aytaç
5.1.18.Studium ve Punctum Kavramları Üzerinden Ophelia İncelemesi – Yağmur Kevser Barutçu
5.1.19.Sanat ve Doğa İlişkisinde Ekolojik Yaklaşımlar – Kıymet Güven Ak
5.1.20.Psikanalitik Çözümlemelerin Sembolik Düzeyde Gerçeküstücülük Üzerinden Analizi – Rana Hümeyra Müjde
5.2.21.Sanatta Yaratıcılığın Yitimi Hiperrealizm – Bayram Dede & Ali Mutlu
5.1.22.Serpentine Pavilyonlarının Strüktür Tasarımını Etkileyen Dinemiklerin İrdelenmesi – Cengiz Tavşan & Sevde Dinçer & Serkan Sipahi & Filiz Tavşan
5.1.23.Çağdaş Türk Resminde Ergin İnan ve Resimlerindeki Figüratif Anlayış – Mustafa Diğler
5.1.24.Dijital Sanatta Şimdi: Maddi “Olmayanın” Tarihi – Özgür Ballı