.6.2.1-Jacques Derrida’nın Marj Anlayışının Grafik Tasarımda Yazılı Metin Tasarımında Espas İlişkisi-Yaşar Uslu

6.2.2-Modern Dönemde Kent İmgesinin Fotoğraf ve Resim Sanatındaki Yansımaları-Neslihan Erdoğdu Özgenç & Mahmut Rıfkı Ünal & Deniz Mengi

6.2.3-GSL Resim Bölümü Öğrencilerinin “Sanatçı ve Görsel Sanatlar Öğretmeni” Kavramlarına İlişkin Sahip Oldukları Metaforik Algılar-Esra Yıldırım & Zühal Dinç Altun

6.2.4-Sanat ve Bilim İlişkisi: Arazi Sanatında Işık-Gölge Kullanımı-Figen Girgin & Hasan Bıçkıcı

6.2.5-Moda İllustrasyonlarında Art Deco Etkisi: Erte İllustrasyonları Üzerine Bir Analiz-Cansu Özgören Solak & Fatma Koç

6.2.6-Malatya Yöresi Heybe Dokuma Örnekleri-Tahsin Bozdağ & Ayşe Aslıhan Eroğlu

6.2.7-Kültürel Etkileşimin Sanatçı Yapıtlarına Etkileşim Örnekleri ve Henri Matisse Örneklemi-Mehmet Erkan Turan & Fahrettin Geçen

6.2.8-Tehdit ve Koruma Tedbirleri Bakımından Sanat Eserlerinin Kültürel Miras Öğesi Olarak Değerlendirilmesi-Sevgi Göğebakan & Hayrettin Yılmaz & Yılmaz Behçet

6.2.9-Grafik Tasarım Eğitiminde Hazır Nesneden Gösterge Oluşturma Yöntemi ve Örnek Öğrenci Uygulamaları-Vesile Aykaç

6.2.10-Katılımcı Tasarıma Yönelik Tüketici Görüşleri ve Giysi Satın Alma Davranışlarının Cinsiyet Bağlamında Değerlendirilmesi-Emine Koca & Feride Hasret 

6.2.11-21. Yüzyıl Sanat Eğitimi İçin Yeni Bir Model Önerisi: Yeniden Yapılandırılmış Yaratıcı Zihin Modeli-Levent İskenderoğlu

6.2.12-Sanatta İmge, Mantık ve Bilinç İlişkisi Üzerine Diyalektik Çözümleme-Esranur Kılınç & Yüksel Göğebakan