DOI

6.2.1.Jacques Derrida’nın Marj Anlayışının Grafik Tasarımda Yazılı Metin Tasarımında Espas İlişkisi – Yaşar Uslu
6.2.2.Modern Dönemde Kent İmgesinin Fotoğraf ve Resim Sanatındaki Yansımaları – Neslihan Erdoğdu Özgenç & Mahmut Rıfkı Ünal & Deniz Mengi
6.2.3.GSL Resim Bölümü Öğrencilerinin “Sanatçı ve Görsel Sanatlar Öğretmeni” Kavramlarına İlişkin Sahip Oldukları Metaforik Algılar – Esra Yıldırım & Zühal Dinç Altun
6.2.4.Sanat ve Bilim İlişkisi: Arazi Sanatında Işık-Gölge Kullanımı
– Figen Girgin & Hasan Bıçkıcı

6.2.5.Moda İllustrasyonlarında Art Deco Etkisi: Erte İllustrasyonları Üzerine Bir Analiz – Cansu Özgören Solak & Fatma Koç
6.2.6.Malatya Yöresi Heybe Dokuma Örnekleri – Tahsin Bozdağ & Ayşe Aslıhan Eroğlu
6.2.7.Kültürel Etkileşimin Sanatçı Yapıtlarına Etkileşim Örnekleri ve Henri Matisse Örneklemi – Mehmet Erkan Turan & Fahrettin Geçen
6.2.8.Tehdit ve Koruma Tedbirleri Bakımından Sanat Eserlerinin Kültürel Miras Öğesi Olarak Değerlendirilmesi – Sevgi Göğebakan & Hayrettin Yılmaz & Yılmaz Behçet
6.2.9.Grafik Tasarım Eğitiminde Hazır Nesneden Gösterge Oluşturma Yöntemi ve Örnek Öğrenci Uygulamaları – Vesile Aykaç
6.2.10.Katılımcı Tasarıma Yönelik Tüketici Görüşleri ve Giysi Satın Alma Davranışlarının Cinsiyet Bağlamında Değerlendirilmesi – Emine Koca & Feride Hasret 
6.2.11.21. Yüzyıl Sanat Eğitimi İçin Yeni Bir Model Önerisi: Yeniden Yapılandırılmış Yaratıcı Zihin Modeli – Levent İskenderoğlu
6.2.12.Sanatta İmge, Mantık ve Bilinç İlişkisi Üzerine Diyalektik Çözümleme – Esranur Kılınç & Yüksel Göğebakan