6.2.5.Moda İllustrasyonlarında Art Deco Etkisi: Erte İllustrasyonları Üzerine Bir Analiz

6.2.5.Moda İllustrasyonlarında Art Deco Etkisi: Erte İllustrasyonları Üzerine Bir Analiz

DOI
PDF

Yazar: Cansu ÖZGÖREN SOLAK & Fatma KOÇ

Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa: 207-220

Özet: Zamana ve dönemlere göre değişen farklı anlayışlar sonucu birbirini doğuran sanat akımları, bazı dönemler oldukça çok, bazı dönemler ise daha az moda alanını etkilemişlerdir. Sanattan esin kaynağı olarak yararlanan giysi tasarımcılarının haricinde, sanatçılarla işbirliği yapan tasarımcılar da moda tarihinde görülebilmektedir. Art Deco akımı
da özellikle dekoratif sanatlarda baskın bir akım iken moda alanını oldukça etkilemiştir. Bir dönem moda dergilerinde yapılan illüstrasyonlar Art Deco etkisinde sanatçı gibi çalışan tasarımcılar tarafından çizilmiş ve dergilerde yayınlanmıştır. 20. yüzyılda başta; Paul Poiret olmak üzere Lepape, Erte, Fortuny, Paquin, Doucet, Doeuilette gibi isimler moda illüstrasyonu alanında dikkat çeken çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bir zamanalar modacı Paul Poiret’in çıraklığını yapmış olan Erte, Vogue, Cosmopolitan ve özellikle Harper’s Bazaar gibi dergilerin illüstrasyonlarını çizmiştir. Özellikle Art Deco stili tasarımları Erte’ye başarıyı getirmiş, ünlü bir tasarımcı-illüstratör olmasını sağlamıştır.

Bu çalışma, Art Deco sanat akımının moda illüstrasyonlarına etkisi Harper’s Bazaar dergisi illüstratör Erte’nin moda illüstrasyonlar üzerinden belirlenmesi amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Çalışmanın verileri, moda illüstrasyonları ve Art Deco ile ilgili kaynaklar taranarak elde edilmiştir. Araştırma kadın giysi modasına ilişkin yayın yapan Harper’s Bazaar dergisinin 1920-1925 yılları arasında yayınlanmış dergilerde bulunun Erte illüstrasyonları ile sınırlıdır. İlk aşamada, elde edilen görseller yıllara göre tasniflenmiştir. Konuya ilişkin görseller taranmış ve moda trendleri doğrultusunda Art Deco akımını temsil niteliğinde modeller belirlenmiştir. Analiz sürecinde seçilen görseller, tasarım öğelerine (çizgi, şekil/form, renk, doku, desen, siluet) göre tanımlanmış, tasarım ilkelerine (denge, oran, vurgu, ritim, uyum, zıtlık) göre ise analiz edilmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan formkullanılarak tasarım ilke ve öğelerin, Art Deco akımın özellikleri, Erte’nin tasarımcı tarzı ve estetik bakış açısı ile değerlendirilerek bütüncül bir şekilde yorumlar getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Moda tasarımı, İllüstrasyon, Art Deco, Erte, Sanat.

Yorumlar kapalı.