7.2.1.İçsel Dinamizmin Görüntüsü: Jackson Pollock

7.2.1.İçsel Dinamizmin Görüntüsü: Jackson Pollock

DOI
PDF

Yazar: Rabia KAYA, Serpil AKDAĞLI

Cilt:Sayı: 2 Sayfa: 1-10

Özet: İkinci Dünya Savaşı ardından ileri dönemde Amerika’da değişen sanat ortamı, geçmiş akımların birikimlerini ve
etkisini yapısal anlamda içerisinde bulundururken, sanatçılar da kendine özgü bir yeni sanat dilleri geliştirmiş,
kompozisyon, teknik ve var olan plastik değerlerin dışına çıkarak somutlaşmış biçimciliği yıkmışlardır. Oluşum
çerçevesinde Amerikan kültüründe gerçekleşmiş sanat tarihinde önemli bir yer edinen Soyut Dışavurumculuk akımı
resim sanatının ve günlük hayatın realitesindeki sınırların mutlak olarak ayrıştığı içe dönük bir yaklaşım olmuştur.
Sürecin düşünsel yapısıyla uyumlu ve bilinçli devinimlerin geçersiz kılınarak tümüyle içsel yaratımın, dürtülerin
egemenliğinde sürdürülen otomatizm tekniği birçok Amerikalı sanatçıyı ve Jackson Pollock’u etkilemiş, özgün nitelik
kazanmasında önemli bir etken olmuştur. Bilinçdışı hareketlerin serbest akışı Pollock’un sanat anlayışındaki gelişim
sürecinde devam eden tavrı olmak ile beraber avangard sanatçı niteliğini kazandırmıştır. Bu makalede otomatizm etkisi
ile gerçekleşen Jackson Pollock’un eserlerinin biçimsel ve teknik özellikleri, süreç içerisinde değişimi nitel araştırma
yöntemleri ile incelenmiş ve sanatçının avangard sanata olan katkıları vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Soyut Dışavurumculuk, Jackson Pollock, otomatizm, avangard sanat

Yorumlar kapalı.