7.1.1.Plastik Sanatlar Özelinde Grotesk Kavramının Teknoloji Temelli Sanatsal İfadeleri Üzerine

7.1.1.Plastik Sanatlar Özelinde Grotesk Kavramının Teknoloji Temelli Sanatsal İfadeleri Üzerine

DOI
PDF

Yazar: Özgür BALLI

Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa: 1-12

Özet: Bu çalışma dijital ve sayısal altyapıların teknolojiyle biçimlenen dünyamızda ne ölçüde söz sahibi olmaya başladığını ve plastik sanatlar özelinde grotesk kavramı ile birlikte hangi oranda kullanılabilen, uygulanabilen bir konu olduğunu araştırmaktadır. Konu bağlamında üzerinde durulan grotesk kavramının tarihsel süreç içerisindeki söylemlerinden, dijital teknolojinin olanaklarıyla evrilen anlatımının farklılaşan yönleri üzerinde durularak, günümüz sanatına kapı açan yönlerine değinilmiş ve bahsedilen kavram özelinde çalışmalar yapan sanatçıların sanatsal üretim örneklerine yer verilmiştir. Teknoloji temelli sanatsal üretim örnekleri üzerinden; biçim, malzeme ve kavramsal altyapı gibi temel sanatsal kriterler çerçevesinde ele alınarak irdelenen grotesk kavramı günümüz plastik sanatların teknoloji temelli sanatsal üretim potansiyeli özelinde yeni sorgulama alanları oluşturduğu öngörülmektedir. Zihinsel bir sürecin yansıması olan bu sorgulama alanları insan bedenini geri plana atarak, ironik bir biçimde ele alınmaktadır. Grotesk bir üsluba neden olan ironi üzerinden ele anılan bu makalede plastik sanatların teknolojik imkânlar ile üretilen yeni sorgulama alanları oluşturduğu düşüncesi üzerine odaklanmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Grotesk, Dijital, Dijital Sanat, Beden, Tuhaflık.

Yorumlar kapalı.