6.2.3.GSL Resim Bölümü Öğrencilerinin “Sanatçı ve Görsel Sanatlar Öğretmeni” Kavramlarına İlişkin Sahip Oldukları Metaforik Algılar

6.2.3.GSL Resim Bölümü Öğrencilerinin “Sanatçı ve Görsel Sanatlar Öğretmeni” Kavramlarına İlişkin Sahip Oldukları Metaforik Algılar

DOI
PDF

Yazar: Esra YILDIRIM & Zühal DİNÇ ALTUN

Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa: 171-191

Özet: Araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencilerinin sanatçı ve görsel sanatlar öğretmeni ile ilgili algılarını ölçmektir. Güzel Sanatlar Lisesi’nde okuyan öğrencilerin geleceğin sanatçısı veya görsel sanatlarresim öğretmeni olmasından kaynaklı olarak Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri çalışma için seçilmiştir. Sanat eğitimi alan ileride sanatçı veya sanat ile ilgili bir meslek hedefleyen okullardaki bu öğrencilerin; sanatçı ve görsel sanatlar öğretmeni ile ilgili algılarını ölçmek için kullanılabilecek en iyi yöntemlerden birisi öğrencilerin bu kavramlara yönelik algılarını incelemektir. Bu kapsamda yürütülen bu araştırmanın amacı, Rize Türk Telekom Güzel Sanatlar Lisesi resim alanında eğitim alan, 9. 10. 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin sanatçı ve görsel sanatlar öğretmeni kavramına ilişkin sahip oldukları metaforik algılarını ortaya çıkarmaktır. Öğrencilerin ürettikleri metaforlar, kategoriler altında toplanarak; betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir.

Araştırmanın sonucunda ise görsel sanatlar öğretmeni ve sanatçı kavramlarına yönelik olarak 91 öğrencinin de birbirinden farklı metaforlar ürettikleri gözlemlenmiştir. Bu metaforlar görsel sanatlar öğretmeni için 6 kategoriye, sanatçı için 5 kategoriye ayrılmış ve bu araştırmaya katılan Rize Türk Telekom Güzel Sanatlar Lisesi resim alanında
eğitim alan 9.10.11. ve 12. sınıf öğrencileri sanatçıyı sınırları olmayan, kuraldışı, aykırı, özgür ve mücadeleci olarak (%38), görsel sanatlar öğretmenini yol gösterici, yönlendirici, planlayıcı, işbirlikçi ve demokratik bir lider olarak (%24) nitelendirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Güzel Sanatlar Lisesi, Metafor, Metaforik Algı, Sanatçı, Görsel Sanatlar Öğretmeni.

Yorumlar kapalı.