Dergi Kış (Aralık) ve Yaz (Haziran) dönemlerinde yılda iki kez yayımlanmaktadır. Kış yayını için 1 Aralık, yaz dönemi yayını için 1 Haziran tarihlerine kadar makale önerilerinin gönderilmesi gerekmektedir.

Makale gönderimi bu sayfanın altındaki “Makale Gönder” butonu aracılığı ile yapılmalıdır.

Makale şablonu indirilerek üzerinde makalenin yazımı gerçekleştirilebilir.

Makale gönderimi yapılırken tam metin ile birlikte “Telif Hakkı Devir Formu” imzalandıktan sonra taranarak ya da fotoğrafı çekilerek sisteme yüklenmelidir.

Makaleler, Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanabilir.

Makalelerin, A4 dikey kağıt boyutunda ve standart düzenlenebilir Word formatında, sayfa kenar boşlukları;  üst-alt, sol-sağ: 2,5 cm olacak şeklinde, aksi belirtilmedikçe; Times New Roman, 10 punto, 1,5 satır aralığı, paragraftan önce ve sonra 6 nk boşluk, iki yana yaslı şekilde yazılması gerekir.

Makalelerde sayfa sınırlaması olmamakla birlikte, üst limit olarak 25 sayfanın aşılmaması beklenmektedir.

Makale dosyası; Türkçe başlık, Türkçe özet, Türkçe anahtar kelimeler, İngilizce başlık, İngilizce özet, İngilizce anahtar kelimeler, giriş, ana metin, sonuç, kaynakça ve varsa eklerden oluşmalıdır. 

Üstbilgi, altbilgi ya da sayfa numarası eklenmemelidir.

Başlıktan sonra 160 kelimeyi geçmeyen özet eklenmelidir. Yazı dili Türkçe ise, mutlaka İngilizce başlık ve İngilizce özet eklenmelidir.

Özetten sonra makalenin içeriğini belirten en fazla 5 anahtar kelime (Türkçe ve İngilizce) eklenmelidir.

Makalenin üst bölümünde; varsa akademik unvan ile birlikte yazar adı, görev yaptığı kurum, e-posta adresi, şehir, ülke ve ORCID ID, tam ve açık şekilde belirtilmelidir.

Makalenin bölüm başlıkları; 1.Giriş / Introduction, 2. Başlık / Title, 3. Sonuç / Result, şeklinde olmalı, alt başlıklar 2.1., 2.1.1., 2.2. gibi ondalıklı şekilde, giriş başlığından başlayarak (Kaynakça hariç) numaralandırılmalıdır. Başlık kelimelerinin ilk harfleri büyük, Times New Roman yazı fontu, 10 punto büyüklüğünde, 1,5 satır aralığında, paragraftan önce ve sonra 6 nk boşluklu, sola hizalı ve kalın yazılmalıdır.

Şekil, tablo ve grafiklere bir başlık verilmeli ve başlıklar ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Tablo, şekil veya grafik yazısı no’su ile birlikte verildikten sonra tek nokta konularak tablo, şekil veya grafik ismi yazılmalıdır. Kaynak bildirimleri tablo, şekil veya grafiklerin altında 10 punto olarak verilmelidir.

Metin içinde ve kaynakça bölümünde atıfları belirtmek için APA 6 (American Psychological Association) kuralları kullanılmalıdır.

Kaynakça / References Times New Roman yazı fontunda, 10 punto büyüklüğünde, 1,5 satır aralığında, paragraftan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılarak, iki yana yaslı şekilde yazarların soyadları göz önüne alınarak alfabetik sırayla ve asılı biçimde çalışmanın sonunda bulunmalıdır. Eğer yazar(lar)ın aynı yıl içerisinde birden fazla çalışmasına atıf yapılmışsa bu çalışmaların yayın yılı sonuna (a,b,c,..)  gibi semboller verilerek sıralanmalıdır. Makale ve bildirilerde dergi ve sempozyum adı, kitap ve tezlerde ise kitap ve tez adı italik olarak yazılmalıdır.

Görsel kaynaklar “Kaynakça” başlığı altında “Görsel Kaynaklar” alt başlığı içinde verilmelidir. Görsel kaynakların basına sıra numarası verilerek sıralanabilir. Metin içinde görsel altına kaynakça gösterirken kaynakçadaki sırasına göre (Görsel Kaynak 1, Görsel Kaynak 2…) şeklinde bir gösterimle belirtilebilir.

Etik Kurul Kararı, Katkı Oranı Beyanı, Çatışma Beyanı, Destek ve Teşekkür Beyanı gibi ekler varsa kaynakçadan sonra eklenebilir.