1.2.5.CUMHURİYET DÖNEMİ KÜLTÜREL DEĞİŞİM HAREKETLERİ ve HEYKEL SANATINA YANSIMASI

1.2.5.CUMHURİYET DÖNEMİ KÜLTÜREL DEĞİŞİM HAREKETLERİ ve HEYKEL SANATINA YANSIMASI

DOI
PDF

Yazar: Ömer Tayfur ÖZTÜRK

Cilt: 1 Sayı: Sayfa: 31-36

Özet: Gelişen ve değişen dünya da her toplum birtakım ihtiyaçları neticesinde kendi yaşadığı çevreyi ve çevre şartlarını oluşturacaktır. Bazı kültürlerden birtakım verileri alacak bazen diğerlerine katkılarda bulunacaktır. Bahsedilen bu süreç toplumun kültürel değişimini anlatmaktadır.

Cumhuriyet dönemi Türk heykel sanatının gelişim sürecine baktığımız zaman yakın geçmişindeki birtakım atılımlarla entelektüel anlamda batılı anlayıştaki heykel sanatının geçmişi Sanayi Nefise Mektebinin kurulması ile önemli bir başlangıç adımını atmıştır.

Cumhuriyet’in kurulması ile sanatı; kültürel gelişimin ve aydınlanmanın temel taşlarından biri kabul etmesi ile heykel sanatı da kendine daha iyi bir zemin bulabilmiştir.

İyi bir alt yapının olmayışı ve yeterli sayıda yetişmiş sanatçının olmayışı bu sürecin yavaş gelişmesine neden olmuştur. Daha sonra ise günümüze ulaşan süreçte yurt genelinde yaygınlaşan anıtlar ve sanat faaliyetleri, açılan sanat okullarının faaliyetleri neticesinde heykel sanatı kültürel gelişim içerisinde zeminini sağlamlaştırmıştır. Tabi bazı eğitim noktasında ki eksiklikler hala devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Heykel sanatı, Kültürel gelişim.

Yorumlar kapalı.