Hacı Bektaş Veli Sanat ve İnsan Çevrimiçi Jürili Karma Sergi
 • Sergiye katılım ücretsizdir.
 • Sergiye katılım e-posta yoluyla yapılacaktır. Sayfanın altında bulunan “Eser Gönderim Formu” doldurulup imzalandıktan sonra, eserin 300 dpi fotoğrafı ile birlikte journalofartandhuman@gmail.com e-posta adresine  01/12/2021 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Alternatif hiçbir gönderi (kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Eserin fotoğrafı düz tek renk bir arka plan önünde, net ve yüksek çözünürlüklü olmalıdır. Aydınlatma sebebiyle yaşanabilecek yansıma ya da parlamalara engel olunmuş olması gerekmektedir. Ayrıca fotoğrafta yer alan eser içeriğinde yer alan yazılar dışında herhangi bir yazı, tarih, çerçeve gibi eklemeler yapılmamalıdır.
 • Gönderilen eserler seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve kabul edilen eserler sergilenecektir.
 • Sergi, tüm sanat disiplinlerinde sergilenebilecek eserlere açıktır.
 • Sergiye gönderilen eserlerin konusu “Sanat ev İnsan” konusu ile ilişkili olacaktır.
 • Sergiye akademisyenler, öğrenciler ve sanatçılar katılabilir.
 • Sergiye eser gönderenler, eserin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Başkasına ait eserlerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. 
 • Gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir organizasyona gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayımlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir. 
 • Katılımcı; bu etkinlik çerçevesinde sergilenmeye kabul edilen tüm eserler için isminin ve eser adının kullanılması şartıyla, kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince sergilenmeye hak kazanan eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
 • Sergilenmeye hak kazanan eser sahibi, verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu, beyan ve taahhüt eder. 
 • Sergiye katılan tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde düzenleme kurulu kararları geçerlidir.
 • Düzenleme kurulu katılım şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.