3.2.5.GÜNLÜK YAŞAMDA DOPPLER ETKİSİNİN KULLANIM ALANLARI

3.2.5.GÜNLÜK YAŞAMDA DOPPLER ETKİSİNİN KULLANIM ALANLARI

DOI
PDF

Yazar: Alaaddin Revaha KÜRÜN

Cilt:Sayı: 2 Sayfa: 44-60

Özet: Bu çalışmada, herhangi bir kaynak ile gözlemci arasındaki mesafe değişimi sonucunda, yalın veri ile gözlemcinin algıladığı veri arasındaki değişim incelenmeye çalışılmıştır. Veri olarak ses, ışık gibi herhangi bir ortam içinde belirli değişkenlere göre bazı özellikleri değişebilen enerji biçimleri üzerinde incelemeler yapılmıştır. Sesin sıcaklık, bağıl nem, ortam yoğunluğu, rakım gibi değişkenler ile hız değişikliği gösterdiği formüller ile gösterilmeye çalışılmıştır. Sabit bir frekans ile ses üreten bir kaynak ile gözlemci arasındaki mesafe değişimi
sonucunda gözlemcinin algıladığı sesteki frekans farkı gösterilmeye çalışılmıştır. Değişken frekanslarda ses üreten bir kaynak ile gözlemci arasındaki mesafe sonucunda gözlemcinin algıladığı sesteki frekans farkı gösterilmeye çalışılmıştır. Doppler etkisi ile sağlık, müzik, astronomi, denizaltı teknolojisi ve savunma sanayi teknolojileri gibi bazı konularda ne gibi faydalar sağlanabildiği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müzik, ses hızı, frekans, duyum, müziksel algı, doppler efekti.

Yorumlar kapalı.