1.2.4.KÜLTÜR VARLIKLARININ İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI OLDUĞU GÖRÜŞÜ (EVRENSELCİ) İLE KÜLTÜR VARLIKLARININ BİR MİLLETE AİT OLDUĞU GÖRÜŞÜNÜN (MİLLİYETÇİ) DÜNYA ÜZERİNDEKİ GELİR DAĞILIMI AÇISINDAN YANSIMALARI

1.2.4.KÜLTÜR VARLIKLARININ İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI OLDUĞU GÖRÜŞÜ (EVRENSELCİ) İLE KÜLTÜR VARLIKLARININ BİR MİLLETE AİT OLDUĞU GÖRÜŞÜNÜN (MİLLİYETÇİ) DÜNYA ÜZERİNDEKİ GELİR DAĞILIMI AÇISINDAN YANSIMALARI

DOI
PDF

Yazar: Yüksel GÖĞEBAKAN

Cilt: 1 Sayı: Sayfa: 22-30

Özet: İnsanlık çok farklı kültürler ve medeniyetlerin yaşadığı bir tarihten gelmektedir. Bu farklı yapıların oluşturduğu maddi (heykel, mimari, resim vs.) ve manevi değerler (gelenek, görenek, yaşam biçimi vs.) dünya üzerinde kültürel zenginliğin oluşmasını sağlamıştır. Bu değerler bütün insanlığın zengin kültürel mirası olarak da ayrı bir öneme sahiptir. Bu çalışmada, bizlere kadar gelen kültürel mirasın korunmasına yönelik yaklaşımlar ele alınmaktadır. Bu yaklaşımlar kapsamında da dünya üzerindeki gelir dağılımının kültür varlığı ve kültür mirasına yansımaları incelenmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Kültür Varlığı, Evrenselci Görüş, Milliyetçi Görüş.

Yorumlar kapalı.