1.1.4.KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TANIMLANMASI

1.1.4.KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TANIMLANMASI

DOI
PDF

Yazar: Yüksel GÖĞEBAKAN

Cilt: 1 Sayı: 1 Sayfa: 39-46

Özet: Kültür ve tabiat varlıklarının tanımlanması adlı bu çalışma; gerek ülkemizde gerekse uluslararası alanda nelerin kültür ve tabiat varlıkları olması gerektiği hususunda kabul edilmiş yaklaşımları ele almaktadır.

Ancak, kültür ve tabiat varlıklarına ilaveten özellikle son yıllarda hızlı bir şekilde yok olan hayvan türleri de çalışma içerisinde bir değer olarak ele alınmıştır.

Her ne kadar tabiat varlığı tanımlamasında özellikleri, farklılıkları ve jeolojik döneme ait olmaları gibi kavramlar önemli kriterler olarak kabul edilmiş ise de günümüzde o kadar hızlı bir doğa tahribatı yaşanmaktadır ki biz yeryüzündeki bütün doğal alanları çalışma içerisine almayı uygun bulduk. Çünkü, bu gidişle çok kısa bir süre sonra dünya üzerinde maalesef sıradan orman, bitki ve hayvan bulmak bile çok zor olacağa benziyor.

Anahtar Kelimeler: Kültür varlığı, eski eser, tabiat varlığı ve ekoloji.

Yorumlar kapalı.