8.1.9.Ai Weiwei’nin Çalışmalarında Sürdürülebilir Materyallerin Kullanımı

8.1.9.Ai Weiwei’nin Çalışmalarında Sürdürülebilir Materyallerin Kullanımı

DOI
PDF

Yazar: Betül Kurt & Gonca Hülya Yayan

Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa: 114-127

Özet: Bu araştırmanın amacı Ai Weiwei’nin sanatsal pratikleri içinde sürdürülebilir malzemelerin kullanımıyla ortaya çıkardığı eserlerini incelemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden döküman incelemesi yöntemine başvurulmuş, kapsamlı bir literatür taraması yapılmış, lisansüstü tezlerden, makalelerden, kitaplardan, yazılı ve görsel kaynaklardan faydalanılmış, sanatçının ropörtajları incelenerek sunulmuştur. Çağdaş bir sanatçı olarak çevre duyarlılığına olan hassasiyetiyle tanınan Weiwei, eserlerinde bilinçli bir şekilde bambu, geri dönüştürülmüş porselen, geri kazanılmış ahşap gibi çevre dostu unsurları dahil etmektedir. Bu makale, Weiwei’nin malzeme seçimleriyle çevre ve sanat açısından getirdiği sonuçları inceleyerek, eserlerinin sanat ile sürdürülebilirlik bağlamında kesişimlerini değerlendirmektedir. Günümüzde sürdürülebilir sanat pratiği, sanatçılar ve sanat kuruluşları için giderek önem kazanan bir konu haline gelmiştir. Bu bağlamda sanatçının malzeme seçimleri, çevre bilinci, çevresel olumsuzlukların azaltılmasındaki katkıları ve daha sürdürülebilir bir yaklaşımın benimsemesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Weiwei, eserlerinde sürdürülebilir malzemeleri kullanmasıyla görsel ve kavramsal derinliğini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda sanat dünyasında sürdürülebilir olan nesne kullanımını da teşvik etme konusunda öncü bir rolü de üstlenmektedir. Ai Weiwei’nin sürdürülebilir malzemeleri kullanma pratiği, sanatının derinliğini ve etkisini artırmakta, sanat dünyasında çevresel sorumluluğun ve sürdürülebilirliğin önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Geri Dönüşüm ve Çevre, Sürdürülebilir Sanat, Tasarım, Ai Weiwei.

Yorumlar kapalı.