8.1.3.Albert Roussel’in Flüt Çalışmaları Özelinde “Joueurs De Flute” Eseri Üzerine Bir İnceleme

8.1.3.Albert Roussel’in Flüt Çalışmaları Özelinde “Joueurs De Flute” Eseri Üzerine Bir İnceleme

DOI
PDF

Yazar: Bahar SARIBOĞA AKCA & Damla EKİZ

Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa: 25-32

Özet: Fransa’nın önde gelen bestecilerinden biri olan Albert Roussel’in müzik stili çeşitli geleneklerden, gezilerinden ve çağdaş gelişmelerden yararlanarak karma bir stile sahiptir. Bestecinin 1924 yılında flüt ve piyano için yazmış olduğu dört küçük bölümden oluşan Joueurs de Flute op. 27 adlı eseri hem Doğu hem de Batı etkisinin bir arada hissedildiği bir çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır. Roussel, eserin her bir bölümünü mitolojide ve edebi eserlerde yer alan flüt çalıcıları Pan, Tityre, Krishna ve Monsieur de la Pejaudie isimleriyle adlandırmış ve bu bölümleri zamanın ünlü flütistleri; Marcel Moyce, Gaston Blanquart, Louis Fleury ve Philippe Gaubert’e adamıştır. Bu çalışma, Albert Roussel’in yaşamı, müzik stili ve bestecinin hem Doğu hem de Batı müziğinin egzotik yaklaşımla makamsal etkilerinin görüldüğü bir örneği olarak flüt repertuvarında önemli bir yeri olan Joueurs de Flute adlı eseri üzerine bir inceleme yapmayı amaçlamaktadır. Çalışma, tarama modelli betimsel bir çalışmadır. Roussel’in müzikal yaşantışı ve eserlerine yönelik veriler doküman inceleme tekniği ile toplanmış, Roussel’in “Joueurs de Flute” adlı eserinde kullandığı teknik unsurlar yorumsal açıdan incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Albert Roussel, Joueurs de Flute, flüt.

Yorumlar kapalı.