7.2.6.Görsel Sanatların Canlı ve Etkileşimli Medyumu: Instagram

7.2.6.Görsel Sanatların Canlı ve Etkileşimli Medyumu: Instagram

DOI
PDF

Yazar: Özgü BALLI, Yeliz CANTEKİN

Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa: 73-80

Özet: Günümüzün dijital çağında, sosyal medya platformları sanat dünyasını derinden etkilemektedir. Instagram, bu platformlar arasında özellikle görsel sanatlar izleği üzerinde büyük bir etki yaratmıştır. Görsel sanatlar ve dijital iletişim, 21. yüzyılın başında, sanatın üretimi, sergilenmesi ve algılanması üzerinde derinlemesine bir dönüşüm yaşamıştır. Bu dönüşümün merkezinde ise Instagram gibi sosyal medya platformları yer almaktadır. Görsel sanat dünyasının çağımızdaki en güçlü ve etkili izleği haline gelen Instagram, sanatçılar için sadece bir fotoğraf paylaşım platformu olmanın ötesine geçmiş, onlara sanat eserlerini sergileme, anlatma ve geniş bir izleyici kitlesi ile etkileşimde bulunma fırsatını sunmuştur. Bu makalede, Instagram’ın görsel sanat dünyasına olan bu derin ve geniş etkisini detaylı bir şekilde incelecek; özellikle, Instagram’ın sanatçılar için bir sergi salonu olarak nasıl işlev gördüğünü, sanatın bu dijital çağdaki evrimini ve sanatçılar ile izleyiciler arasındaki etkileşimin nasıl şekillendiği irdelenecektir. Sunduğu avantajlar sayesinde Instagram’ın görsel sanatlar için yeni bir izlek olmak durumu üzerindeki derin etkilerini araştırmaya hedefleyen bu makale sanatın yeni bir medyuma daha kavuştuğu öngörüsü üzerine hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Instagram, Medyum, Görsel Sanatlar.

Yorumlar kapalı.