7.1.10.Kültürel Miras Türk Kahvesi ve Resim Sanatı İlişkisi-Ertuğrul Ateş

7.1.10.Kültürel Miras Türk Kahvesi ve Resim Sanatı İlişkisi-Ertuğrul Ateş

DOI
PDF

Özet: Türk kahvesi, Anadolu topraklarına ilk geldiği günden bugüne, sadece bir içecek olmanın ötesinde içinde derin anlamlar barındıran, ritüeller oluşturan kimi zaman gizemli ve mistik bir içecek olarak kabul edilmiş kültürel miraslardan biridir. Konukseverlik, dostluk ve aşk gibi değerlerin sembolü olarak kabul edilir. Kahvenin Osmanlı toplumunda benimsenip yaygınlaşması, ritüellerle şekillenmesi uzun bir zaman dilimini kapsar. Arap Yarımadası’ndan İstanbul’a gelen kahve keyif verici bir madde olarak algılanıp yasaklansa da süreç içerisinde toplumun her kesiminde benimsenmiştir. Kahvenin telveli yapılması, lokum ve suyla ikram edilmesi, kadın ve erkeklerin gündelik hayatlarında özel bir an olarak değerlendirilmesi Türk kahvesinin kimlik kazanmasında etkili olmuştur. Oryantalist seyyah, ressam ve yazarların da ilgisini çeken Türk kahvesi süreç içerisinde somut olmayan kültürel miras olarak da kabul edilmiştir.

Somut olmayan kültürel miras olarak kabul edilmesinde yalnızca telveli yapılması etkili olmamıştır. Bunun yanı sıra ikram edilme biçimleri, kahve falı gibi unsurlar da etkili olmuştur. Türk kahvesi, edebiyattan sanata kadar birçok alanda izler bırakmıştır ve resim sanatında da sıkça ele alınmıştır. Özellikle oryantalist dönemde, kahve ve kahvehane konuları yoğun bir şekilde işlenmiştir. Günümüzde ise sanatçılar tarafından çağdaş bir perspektifle ele alınarak yorumlanmaktadır. Çağdaş sanatçılarımızdan Ertuğrul Ateş de Türk kahvesini konu alan resimleriyle dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, bu araştırmanın amacı, Türk kahvesi temasını modern bir yorumla ele alan ve tuvallerine yansıtan Ertuğrul Ateş’in sanat anlayışını geleneksel değerlerle ilişkisi bağlamında ele almaktır. Bunun yanı sıra çağdaş sanatla somut olmayan kültürel miras arasındaki ilişkinin boyutlarını irdelemektir.

Anahtar Kelimeler: Türk Kahvesi, Somut Olmayan Kültürel Miras, Resim Sanatı, Ertuğrul Ateş.

Yorumlar kapalı.