8.1.1.Toplumsal Yapı ve Politik Kimliğin Mona Hatoum’ un Çalışmalarına Etkisi

8.1.1.Toplumsal Yapı ve Politik Kimliğin Mona Hatoum’ un Çalışmalarına Etkisi

DOI
PDF

Yazar: İlayda ÇORLUBurcu ÖZYONAR ÇIRAK

Cilt:Sayı: 1 Sayfa: 1-11

Özet: Kimlik, toplumsal gelişimin büyük unsurlarından biri olmakla beraber, bireyin duygu ve ifade aktarımında önemlidir. Kimliğin yönetimi aile içinde tekil bir varlığa değil de iktidarların himayesi altına girdiğinde, toplumsal gelişim yerini toplumsal yapılaşmaya bırakmaktadır. Toplumsal yapılaşma, iktidarın belirlediği normlar üzerinden kimliğin yönetilmesi ve bu durumun toplumda kurumsallaştırmasıdır. Bu örgütlenme her haneye sızdığında iktidarın birey için belirlediği politik kimlikler oluşturmaktadır.

İşte bu tür toplumsal yapılaşmaları günümüz sanatında sanatçılar eserlerine aktarmaktadırlar. Eserlerinde, iktidarların toplum üzerinden güç, maddi huzur ve konfor elde etmeyi amaçlayan bir savaş halinde olmalarını eleştiren, ideolojik yapıların bireyler üzerinde kurduğu tahakkümü sanatına yansıtan sanatçılardan biri de Mona Hatoum’ dur. Bu çalışmanın amacı, iktidar gözetiminin insanları tehdit altına alması ile oluşan politik kimlik kavramının Hatoum’un sanatına olan etkisini incelemektir. Sanatın ve toplumun birbirine olan etkisinin öneminin vurgulandığı bu çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanılarak, kitap, makale, katalog ve internet kaynaklarından yararlanılmıştır. Makalede, iktidarın rol oynadığı toplumsal yapı ve politik kimliğin sanata olan etkisinin araştırılmasının, çağdaş sanat literatürüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu etki Hatoum’ un eserleri üzerinden incelendiğinde, sanatçının kendi yaşamışlıkları doğrultusunda içinde bulunduğu sistemi sorgulayarak, sanatına aktardığı ve çalışmalarındaki özgün anlatımını farklı kılan niteliğin politik kimliğinin etkilerini toplumdaki tanıdık olan duygularla ve çağrışımlarla imgelediği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Yapı, Politik Kimlik, Mona Hatoum, Çağdaş Sanat.

Yorumlar kapalı.