8.1.10.Yerelden Evrensele Bir Resim Okuması: Menekşe’nin “İnsana Semahı”

8.1.10.Yerelden Evrensele Bir Resim Okuması: Menekşe’nin “İnsana Semahı”

DOI
PDF

Yazar: Mehmet Aydın AVCI

Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa: 128-144

Özet: Toplumların kültürel mirasını ve kolektif bilincini yansıtan güçlü bir araç olan sanat, bir toplumun geçmişten bugüne dek taşıdığı değerlerin, geleneklerin ve yaşam biçimlerinin somut bir ifadesidir. Ressam Saliha (Menekşe) Sümer’in “İnsana Semah” adlı eseri, Anadolu’nun zengin kültürel mirasını ve kolektif bilincini yansıtan köklü inançları benzersiz bir şekilde harmanlayan çarpıcı bir sanatsal örnektir. Bu makalede, Sümer’in sanat anlayışı, “İnsana Semah” adlı çalışması üzerinden yerel motiflerden hareketle çalışmanın evrensel değerlere uzanan geniş yelpazedeki sembolik anlamları incelenmektedir. Hacıbektaş’ın kırsal kesiminde yaşayan sanatçı Sümerin bu eseri, Alevi-Bektaşi geleneği, Ana Tanrıça kültü ve Bacıyan-ı Rum gibi Anadolu’nun tarihsel ve kültürel unsurlarını modern bir sanatsal ifadeyle buluşturmaktadır. “İnsana Semah”, çalışması sadece bir tablo olmanın ötesinde, Anadolu kadınının tarih boyunca süregelen gücünü ve önemini vurgulayan, derin köklere sahip bir kültürel manifesto özelliği taşımaktadır. Genel anlamda bu makale Saliha Sümer’in sanat anlayışını, “İnsana Semah” tablosunun biçim ve içerik açasından analizini, tablonun Anadolu’nun kadim kültürel geçmişinin inanç sistemleri ile ilişkisini, Alevi-Bektaşi geleneğinde semah ve kadının rolü konuları bağlamında ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Alaylı Sanatçı, Kadın, Saliha Sümer, Bacıyan-ı Rum, Semah, Kültürel Kimlik, Yerellik ve Evrensellik.

Yorumlar kapalı.